TNN online รวมจุดฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

TNN ONLINE

Health

รวมจุดฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

รวมจุดฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

รวมจุดฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่นี่

รวมจุดฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่นี่


สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตา จากรายงานเฝ้าระวังโดยกองระบาดวิทยา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 45,500 ราย มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย กลุ่มที่พบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อายุ 0-4 ปี รองลงมาเป็นอายุ 5-14 ปี และอายุ 15-24 ปี ผู้ป่วยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย


ใครควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการฉีดวัคซีนประกอบด้วย

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

7. โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI>35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มี

ความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่


ควรฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด


รวมจุดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566 ฟรี‼️ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

เวลา 08.00 - 15.00 น. (พักกลางวัน)

รับเฉพาะ Walk In จำนวน 100 ราย/วัน 

ไม่รับทำนัดทุกกรณี เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 256 5425, 02 256 5427 ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น.

รวมจุดฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กรายละเอียดได้ที่นี่


สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 66 ฟรี ปีละ 1 ครั้ง 

ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งในปีนี้ เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 66

รวมจุดฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กรายละเอียดได้ที่นี่


ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย / กรมควบคุมโรค / สำนักงานประกันสังคม

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง