TNN online พบเด็กไทยป่วยปอดอักเสบกว่า 1 แสนคนต่อปี เสียชีวิตเป็นอันดับ 1

TNN ONLINE

Health

พบเด็กไทยป่วยปอดอักเสบกว่า 1 แสนคนต่อปี เสียชีวิตเป็นอันดับ 1

พบเด็กไทยป่วยปอดอักเสบกว่า 1 แสนคนต่อปี  เสียชีวิตเป็นอันดับ 1

สมาคมโรคติดเชื้อฯพบเด็กไทยป่วยเป็นโรคปอดอักเสบกว่า 1 แสนคนต่อปี พบเป็นการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1

วันนี้ ( 12 พ.ย. 65 )รองศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ทวี  โชติพิทยสุนนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  เปิดเผยว่าถึงสถานการณ์โรคปอดอักเสบในเด็กว่า จากการศึกษาทั่วโลกผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี  เมื่อป่วยแล้วอาการจะรุนแรงและเสียชีวิตได้  เนื่องจากเด็กมีภูมิคุ้มกันต่ำ รวมถึงเด็กที่มีโรคประจำตัวร่วม 

สำหรับสาเหตุการเกิดโรคปอดอักเสบมาจากหลายปัจจัย ทั้งจากไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะเชื้อนิวโมคอกคัส ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณลำคอ เมื่อร่างกายอ่อนแอ เป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่  ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา  ก็จะทำให้เชื้อที่เกาะอยู่บริเวณลำคอลงไปที่ปอดได้ง่าย

ขณะเดียวกัน ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดโรคอีกปัจจัยหนึ่ง คือปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม เช่น ฝุ่นละอองหรือมลพิษทางอากาศต่างๆ โดยกลุ่มที่ร่างกายอ่อนแอ หรือมีภูมิคุ้มกันไม่ดีอาจจะเสี่ยงในการกับเชื้อและทำให้เกิดปอดอักเสบได้  หรือในครอบครัวที่มีการสูบบุหรี่ควันจากบุหรี่ที่ได้มีการสูดดมเข้าไปอาจทำให้ไปกระทบต่อการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจและทำให้เกิดปอดอักเสบได้ง่ายขึ้น

ด้านศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย  ระบุว่า โรคปอดอักเสบ เป็นโรคติดเชื้อ ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเด็ก อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อ โดยไทยพบเด็กป่วยจากภาวะปอดอักเสบปีละกว่าแสนราย

ในช่วงอากาศหนาวเย็น เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากประมาณร้อยละ 2 ของเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีจะป่วยได้ง่าย  โดยพบความชุกของโรคประมาณร้อยละ 45- ร้อยละ50 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มาด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง  และ ร้อยละ7-ร้อยละ13 มีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเป็นสาเหตุการเสียชีวิต

สำหรับการป้องกันหลีกเลี่ยงการนำเด็กเข้าไปในสถานที่แออัดจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอหลีกเลี่ยงฝุ่นและควันให้โภชนาการที่เพียงพอแก่เด็กแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็ก วัคซีน pcv ป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อ นิวโมคอคคัส วัคซีนไอกรน วัคซีนโรคหัดและวัคซีนโควิด-19

ภาพจาก  :  AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง