TNN online เลือกตั้ง 2566 เปิดสีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งเขต "สีม่วง" บัญชีรายชื่อ "สีเขียว"

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 เปิดสีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งเขต "สีม่วง" บัญชีรายชื่อ "สีเขียว"

เลือกตั้ง 2566 เปิดสีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งเขต สีม่วง บัญชีรายชื่อ สีเขียว

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิดสีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบบแบ่งเขต เป็น "สีม่วง" แบบบัญชีรายชื่อ เป็น "สีเขียว"

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิดสีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบบแบ่งเขต เป็น "สีม่วง" แบบบัญชีรายชื่อ เป็น "สีเขียว"


เลือกตั้ง 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ


สีบัตรเลือกตั้ง 2566


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรเป็นการทั่วไป ที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น "สีม่วง" และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็น "สีเขียว"

เลือกตั้ง 2566 เปิดสีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งเขต สีม่วง บัญชีรายชื่อ สีเขียวข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพจาก TNN ONLINE 

 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง