TNN 6-12 มิ.ย.น้ำทะเลหนุนสูง เตือน 6 จังหวัด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง

TNN

Earth

6-12 มิ.ย.น้ำทะเลหนุนสูง เตือน 6 จังหวัด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง

6-12 มิ.ย.น้ำทะเลหนุนสูง เตือน 6 จังหวัด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง

6-12 มิ.ย. เตือนน้ำทะเลหนุนสูง เช็กพื้นที่ 6 จังหวัด เสี่ยงน้ำท่วมนอกแนวคันกั้นน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เตือน เฝ้าระวัง!!! น้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2567
เนื่องจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูง และคาดว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำบางปะกง เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง