TNN คาดการณ์สภาพอากาศเดือนมิ.ย.67 ครึ่งแรกฝนชุก-ครึ่งหลังฝนลด

TNN

Earth

คาดการณ์สภาพอากาศเดือนมิ.ย.67 ครึ่งแรกฝนชุก-ครึ่งหลังฝนลด

คาดการณ์สภาพอากาศเดือนมิ.ย.67 ครึ่งแรกฝนชุก-ครึ่งหลังฝนลด

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศโดยรวมของเดือนมิถุนายน ครึ่งเดือนแรกฝนจะตกชุกและตกต่อเนื่อง หลังจากนั้นช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลง หรือเรียกว่า ฝนทิ้งช่วง

เมื่อเข้าสู่เดือนมิถุนายน ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือน หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบางวัน ยกเว้นภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะมีฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยคาดการณ์จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60–80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง จากนั้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง หรือเรียกว่า “ฝนทิ้งช่วง” เนื่องจาก ช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง หลังจากนั้นช่วงปลายเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ปลายเดือนฝนในประเทศจะเริ่มลดลง อาจก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน นอกจากนี้ในเดือนนี้ต้องจับตาเรื่องของพายุด้วย เพราะคาดการณ์ว่าอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกและจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งอิทธิพลของพายุนั้นจะดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่คือพื้นที่ชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง