TNN ภัยแล้ง "อุทัยธานี" คลี่คลายหลังฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

TNN

Earth

ภัยแล้ง "อุทัยธานี" คลี่คลายหลังฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

ภัยแล้ง อุทัยธานี คลี่คลายหลังฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

“อุทัยธานี” สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลาย หลังฝนตกต่อเนื่องเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

หลังฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จ.อุทัยธานี ส่งผลดีให้สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลาย เกษตรกรมีน้ำทำนา รวมทั้งส่งผลดีให้แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติมีปริมาณน้ำสะสมบ้างแล้ว  รวมถึง บริเวณเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ในพื้นที่ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จากที่เคยแห้งขอด ล่าสุด มีน้ำไหลลงบริเวณเหนือเขื่อนฯ พอสมควร และจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า จะมีฝนตกลงมาอีก ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น


ส่วนฝนที่ตกลงมาโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้น้ำป่าไหลลงไปเติมในอ่างเก็บน้ำทับเสลา มีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นเป็น 64.74 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40.46 ใช้การได้ 47.74 คิดเป็นร้อยละ 33.38   และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 4.99 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 9.59 ใช้การได้ 2.82 ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะนี้เริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแต่ภาพรวมน้ำยังน้อยอยู่


ที่มา: ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวแนะนำ