TNN เปิดพื้นที่เสี่ยง “น้ำท่วม” ทั่วไทย สทนช.เตือนเฝ้าระวังถึง 26 พ.ค.นี้

TNN

Earth

เปิดพื้นที่เสี่ยง “น้ำท่วม” ทั่วไทย สทนช.เตือนเฝ้าระวังถึง 26 พ.ค.นี้

เปิดพื้นที่เสี่ยง “น้ำท่วม” ทั่วไทย  สทนช.เตือนเฝ้าระวังถึง 26 พ.ค.นี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 26 พ.ค.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และบริเวณชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเพิ่มเติม ในช่วงวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2567 ดังนี้


1.    ภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงราย (อำเภอเมืองเชียงราย แม่สรวย พาน เทิง เชียงของ และเวียงป่าเป้า) 

จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอแม่อาย เชียงดาว สะเมิง แม่วาง และแม่ริม) 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอปาย แม่ลาน้อย และขุนยวม) 

จังหวัดลำปาง (อำเภอวังเหนือ เมืองปาน แจ้ห่ม และงาว) 

จังหวัดลำพูน (แม่ทา บ้านโฮ่ง และลี้) 

จังหวัดอุตรดิตถ์ (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฟากท่า และท่าปลา) 

จังหวัดตาก (อำเภอเมืองตาก แม่สอด และอุ้มผาง) 

จังหวัดน่าน (อำเภอเมืองน่าน แม่จริม และเวียงสา) 

จังหวัดแพร่ (อำเภอเมืองแพร่ สอง ร้องกวาง สูงเม่น และเด่นชัย) 

จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอชาติตระการ และเนินมะปราง) 

จังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอหล่มเก่า) 


2.    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดหนองคาย (อำเภอเมืองหนองคาย และโพนพิสัย) 

จังหวัดบึงกาฬ (อำเภอบุ่งคล้า เซกา และบึงโขงหลง) 

จังหวัดนครพนม (อำเภอเมืองนครพนม และศรีสงคราม) 

จังหวัดชัยภูมิ (อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสาร หนองบัวแดง และเทพสถิต) 

จังหวัดมหาสารคาม (อำเภอชื่นชม เชียงยืน และโกสุมพิสัย) 

จังหวัดร้อยเอ็ด (อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธวัชบุรี โพนทอง และเสลภูมิ) 

จังหวัดสุรินทร์ (อำเภอสังขะ) 

จังหวัดศรีสะเกษ (อำเภอขุขันธ์ และขุนหาญ) 

จังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอน้ำยืน และศรีเมืองใหม่) 


3.    ภาคตะวันตก 

จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอเมืองกาญจนบุรี สังขละบุรี ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ ไทรโยค และด่านมะขามเตี้ย) 

จังหวัดราชบุรี (อำเภอสวนผึ้ง และบ้านคา) 

จังหวัดเพชรบุรี (อำเภอแก่งกระจาน และหนองหญ้าปล้อง) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอหัวหิน และปราณบุรี)


4.    ภาคใต้ 

จังหวัดชุมพร (อำเภอสวี และหลังสวน) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อำเภอเกาะสมุย ดอนสัก และกาญจนดิษฐ์) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอขนอม สิชล และนบพิตำ) 

จังหวัดสงขลา (อำเภอสะบ้าย้อย) 

จังหวัดยะลา (อำเภอยะหา และรามัน) 

จังหวัดนราธิวาส (อำเภอเจาะไอร้อง สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก และแว้ง) 


ที่มา: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง