TNN เตือนต้นฤดู “ฝนชุก” ทั่วไทย เตรียมรับมือพายุเข้า 1-2 ลูก

TNN

Earth

เตือนต้นฤดู “ฝนชุก” ทั่วไทย เตรียมรับมือพายุเข้า 1-2 ลูก

เตือนต้นฤดู “ฝนชุก” ทั่วไทย  เตรียมรับมือพายุเข้า 1-2 ลูก

คาดการณ์ “ฤดูฝนปี 67” ช่วงปลาย พ.ค.–กลาง มิ.ย.ฝนตก 40-60% ของพื้นที่ เตือนเตรียมรับมือไทยจะเจอพายุเข้า 1-2 ลูกประมาณ ส.ค.-ก.ย.นี้

ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและจะสิ้นสุดปลายเดือนต.ค.นี้ โดยพิจารณาเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้น ที่และต่อเนื่อง ทิศทางลมลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 กม. เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ลมชั้นบน ที่ระดับความสูงประมาณ 10 กม.เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออก


ภาพรวมปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของทั้งประเทศในปีนี้ จะใกล้เคียงค่าปกติ และใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (ปีที่แล้วปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติร้อยละ 1)


สำหรับช่วงปลาย พ.ค.–กลาง มิ.ย.ฝนตก 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคใต้ใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตก 60-80% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง


ส่วนช่วงกลาง มิ.ย.–กลางก.ค.นี้ ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง อาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน


ส่วนช่วง ส.ค.-ก.ย. ฝนตกชุกหนาแน่น ฝนตก 60-80% ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่ และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ ฤดูฝนปีนี้คาดว่าพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จ านวน 1-2 ลูกโดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนส.ค.และก.ย.นี้ 


ส่วนเดือน ต.ค.บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนลดลงและเริ่มจะมอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตอนบนของภาคบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป กับมีฝนตกหนักหลาย


ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยาข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง