TNN ประเทศไทยเริ่มต้นสู่ ฤดูฝน 2567 แล้ว เดือนไหนฝนตกต่อเนื่อง - ฝนตกชุกหนาแน่น เช็กที่นี่

TNN

Earth

ประเทศไทยเริ่มต้นสู่ ฤดูฝน 2567 แล้ว เดือนไหนฝนตกต่อเนื่อง - ฝนตกชุกหนาแน่น เช็กที่นี่

ประเทศไทยเริ่มต้นสู่ ฤดูฝน 2567 แล้ว เดือนไหนฝนตกต่อเนื่อง - ฝนตกชุกหนาแน่น เช็กที่นี่

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยเริ่มต้นสู่ฤดูฝน 2567 แล้ว เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 คาดจะสิ้นสุดกลางเดือน ตุลาคม 2567 เดือนไหนฝนตกต่อเนื่อง - ฝนตกชุกหนาแน่น เช็กที่นี่

21 พฤษภาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ "การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี พ.ศ 2567" โดยระบุว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากบริเวณประเทศไทยตอนบน สภาพอากาศมีฝนตกชุกหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 60 และต่อเนื่อง 3 วันขึ้นไป


ประกอบกับลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ 10 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้


สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2567 ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


คาดหมายฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2567


ปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูฝนของทั้งประเทศในปีนี้จะใกล้เคียงค่าปกติและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ( ปีที่แล้วปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติร้อยละ1 ) เดือนสิงหาคมและกันยายน ฝนตกชุกหนาแน่น


ฤดูฝนปีนี้ คาดว่า พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จำนวน 1-2 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน


ประเทศไทยเริ่มต้นสู่ ฤดูฝน 2567 แล้ว เดือนไหนฝนตกต่อเนื่อง - ฝนตกชุกหนาแน่น เช็กที่นี่ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง