TNN พยากรณ์อากาศฝนรายเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2567 ปีนี้ฝนตกชุกช่วงเดือนไหน เช็กเลย

TNN

Earth

พยากรณ์อากาศฝนรายเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2567 ปีนี้ฝนตกชุกช่วงเดือนไหน เช็กเลย

พยากรณ์อากาศฝนรายเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2567 ปีนี้ฝนตกชุกช่วงเดือนไหน เช็กเลย

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศฝนรายเดือน แนวโน้มฝนปีนี้เริ่มกระจายดีขึ้นและตกชุกเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ฝนรายเดือน ระหว่าง มิถุนายน - ตุลาคม 2567 จาก ECMWF init.2024050100 เป็นสัญญาณที่ดี ที่ฝนปีนี้น่าจะมาใกล้เคียงหรือสูงกว่าปกติเล็กน้อยในช่วงฤดูฝน แต่ช่วงแรกเมื่อเริ่มต้นฤดูฝน ฝนยังต่ำกว่าค่าปกติ และตั้งแต่เดือน มิถุนายน แนวโน้มฝนน่าจะเริ่มกระจายดีขึ้นและตกชุกเดือน สิงหาคมถึงตุลาคม 2567  แต่บางพื้นที่ฝนอาจจะยังน้อยกว่าค่าปกติเช่นด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคเหนือ ยังต้องติดตาม ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผน การตัดสินใจ เตรียมหาแหล่งสำรองน้ำ เพื่อการเกษตร และจัดการน้ำ


ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง