TNN โลกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด กทม. จะมีจำนวนวันที่ร้อนสุดเพิ่มเป็น 80 วันต่อปี

TNN

Earth

โลกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด กทม. จะมีจำนวนวันที่ร้อนสุดเพิ่มเป็น 80 วันต่อปี

โลกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด กทม. จะมีจำนวนวันที่ร้อนสุดเพิ่มเป็น 80 วันต่อปี

รศ.ดร.เสรี ชี้ภาวะโลกเดือดจะก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนถี่ขึ้น โลกจะยังคงมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด กทม.จะมีจำนวนวันที่ร้อนสุดเพิ่มขึ้นจาก 17 วันต่อปี เป็น 80 วันต่อปี

วานนี้ (4 พฤษภาคม 2567) รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) และประธานกรรมการบริหาร Futuretales LAB, MQD  โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ โดยระบุว่า มาไขคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ IPCC ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ประธานกรรมการบริหาร Futuretales LAB, MQDC 


รายงานฉบับที่ 6 จากการประเมินโดยคณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC-AR6) พบว่าในภาวะโลกเดือด จะก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนถี่ขึ้น และความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่แถบโซนร้อน รวมประเทศไทย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานสะสมของการยกตัวของอากาศร้อน (CAPE : Convective Available Potential Energy) 


ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ รายชั่วโมง จะมีทั้งลม ฝน ลูกเห็บ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง หรือฟ้าผ่าตามมาโดยจากนี้ต่อไปก่อนเข้าฤดูฝน จะต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน เพราะมีอันตรายถึงชีวิต ต้องหาที่หลบกำบังในที่ร่มที่แข็งแรง ผมได้แนบตัวอย่างการคาดการดรรชนี CAPE ของวันอาทิตย์ที่ 5 พค. เวลา 07.00 น. บริเวณพื้นที่สีแดงจะมีการยกตัวของเมฆมาก (CAPE > 2,500 J/Kg) บ่งชี้สภาวะแวดล้อมที่มีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน


นอกจากนี้ IPCC ยังพบว่า โลกจะยังคงมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด โดยผมได้ทำการย่อส่วน (Downscaling) มายังประเทศไทยพบว่าหลายพื้นที่ในเฉดสีส้ม จะมีจำนวนวันที่มีอุณหภูมิ > 35oC ประกอบกับดรรชนีความร้อน (Heat index) จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่านสามารถดูได้ว่าอนาคตพื้นที่ใดมีโอกาสที่จะเผชิญภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากที่สุด (คลื่นความร้อน ภัยแล้ง น้ำท่วม) และเราควรจะไปอยู่จังหวัดใด ? 


ตัวอย่างที่ชัดเจน พื้นที่ กทม. จะมีจำนวนวันที่ร้อนสุดเพิ่มขึ้นจาก 17 วันต่อปี เป็นประมาณ 80 วันต่อปี กล่าวคือตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม จึงไม่แปลกใจว่าคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นหลบร้อนกันมากขึ้นในช่วงนี้ 


ดังนั้น ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรัฐบาล ต้องกำหนด Road map ที่เป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับมาตรการ Adaptation  ไม่เช่นนั้น ลูกหลานไทยจะอยู่ประเทศไทยอย่างไม่มีความสุข และที่สำคัญเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอาหาร !!!ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง