TNN พยากรณ์อากาศ 4 - 13 พฤษภาคม อากาศยังร้อน ฝนเพิ่มขึ้น เช็กอุณหภูมิรายภาคที่นี่

TNN

Earth

พยากรณ์อากาศ 4 - 13 พฤษภาคม อากาศยังร้อน ฝนเพิ่มขึ้น เช็กอุณหภูมิรายภาคที่นี่

พยากรณ์อากาศ 4 - 13 พฤษภาคม อากาศยังร้อน ฝนเพิ่มขึ้น เช็กอุณหภูมิรายภาคที่นี่

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 4 - 13 พฤษภาคม อากาศยังร้อน ฝนเพิ่มขึ้นตกหนักบางพื้นที่ เช็กอุณหภูมิรายภาคที่นี่

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน ทุกๆ 24 ชม. (นับตั้งแต่ 07.00น. ถึง 07.00น.วันรุ่งขึ้น) และลมที่ระดับ 925hPa (750 ม.)10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 4-13 พ.ค.67 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) (วิเคราะห์ตามผลของแบบจำลองฯ) :  


ช่วง 4-5 พ.ค.67  ลมตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ฝนยังน้อย แต่เริ่มมีเมฆเพิ่มขึ้นอากาศยังร้อน ส่วนภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในระยะนี้ พายุฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ ช่วงเย็นถึงค่ำ โดยมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บเกิดขึ้นได้ ต้องเฝ้าระวังความรุนแรงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะทางภาคอีสาน ภาคกลาง  ภาคตะวันออก อากาศที่ร้อนจัดจะเริ่มจะคลี่คลายลงบ้าง ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองด้านรับลมบริเวณฝั่งอันดามัน


ช่วง 6-13 พ.ค.67 การกระจายของฝน/ฝนฟ้าคะนอง จะเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศไทย จากอิทธิพลแนวสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้ ลมใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดเข้าหากันบริเวณภาคกลาง ภาคอีสาน ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้มีฝนปานกลางถึงหนักบางพื้นที่ ยังต้องระวังพายุฤดูร้อน และติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 

(ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ภายใต้สถานการณ์ปรากฎการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน ซึ่งทำให้สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนแปลงไป ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ)


คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ค. 67 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20  ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 – 42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมทั้งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 8 – 10 พ.ค. 67  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมทั้งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ค. 67 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 – 41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมทั้งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 8 – 10 พ.ค. 67  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมทั้งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 4 - 5 พ.ค. 67 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 – 43 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 7 พ.ค. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมทั้งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 8 – 10 พ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมทั้งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ค. 67 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

โดยในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมทั้งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 8 – 10 พ.ค. 67  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ค. 67 อากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 – 40 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 พ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ค. 67 อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 พ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ค. 67 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 27 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 41 องศาเซลเซียส 7ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 พ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง