TNN เปิดสถิติเส้นทางพายุเดือนพ.ค. ด้านตะวันตกของไทยเสี่ยงสุด

TNN

Earth

เปิดสถิติเส้นทางพายุเดือนพ.ค. ด้านตะวันตกของไทยเสี่ยงสุด

เปิดสถิติเส้นทางพายุเดือนพ.ค. ด้านตะวันตกของไทยเสี่ยงสุด

สำหรับเดือนพฤษภาคมนั้น เป็นเดือนที่ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน และอาจจะเริ่มมีสัญญาณของพายุที่จะเคลื่อนเข้าไทยมากขึ้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

จากสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในรอบ 73 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494-2566 พบว่า เดือนพฤษภาคม เคยมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งหมด 7ลูก เป็นระดับดีเปรสชัน 6 ลูก และโซนร้อน 1 ลูก ถือว่ายังเป็นเดือนที่มีพายุเคลื่อนเข้าบ้านเราไม่มากเท่าใดนัก ซึ่งเดือนที่พายุเคลื่อนเข้าไทยมากที่สุดนั้นจะอยู่ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม โดยในเดือนพฤษภาคมนั้น พายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่บ้านเรา ส่วนมากมักจะมีแหล่งกำเนิดบริเวณอ่าวเบงกอล หรือทะเลอันดามัน แล้วค่อยเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาร์ก่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางฝั่งตะวันตก พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุในเดือนนี้ส่วนมากจะเป็นด้านตะวันตกของประเทศ ไล่ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์ ส่วนพายุที่มีแหล่งกำเนิดบริเวณทะเลจีนใต้ก็อาจเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันออกได้ โดยจะเคลื่อนผ่านเวียดนามและลาวมาเข้าประเทศไทยแถวภาคอีสานตอนบน แต่เส้นทางนี้จะพบได้น้อยกว่าเส้นทางแรก ซึ่งฤดูพายุหมุนเขตร้อนก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป หลังจากนี้ก็ต้องจับตาเรื่องของพายุกันมากขึ้น

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง