TNN ฤดูฝนปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนรวม ช่วงพฤษภาคม-ตุลาคม 2567

TNN

Earth

ฤดูฝนปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนรวม ช่วงพฤษภาคม-ตุลาคม 2567

ฤดูฝนปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนรวม ช่วงพฤษภาคม-ตุลาคม 2567

ฤดูฝนปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนรวมช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 จนถึงเดือนตุลาคม 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยแพร่ข้อมูลคาดการณ์ฝนรวมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 - ตุลาคม 2567


เดือนพฤษภาคม 2567

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติ

เดือนมิถุนายน 2567

พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงถึงมากกว่าค่าปกติ เว้นแต่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง และด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติ

เดือนกรกฎาคม 2567

บริเวณภาคเหนือ ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนจะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติ

เดือนสิงหาคม 2567

พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ เว้นแต่ภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติ

เดือนกันยายน 2567

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงถึงมากกว่าค่าปกติ ส่วนภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติ

เดือนตุลาคม 2567

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในเดือนพฤษภาคมกับจะมีพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น


ภาคใต้ มีอากาศร้อนในบางพื้นที่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น


ระวัง พายุฤดูร้อน และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือ TC เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ด้านตะวันตกของประเทศในเดือนพฤษภาคมและระวังฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม


ฤดูฝนปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนรวม ช่วงพฤษภาคม-ตุลาคม 2567ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง