TNN พยากรณ์อากาศ 30 เมษายน กรมอุตุฯเปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัย "ฝนคะนอง-ลมแรง"

TNN

Earth

พยากรณ์อากาศ 30 เมษายน กรมอุตุฯเปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัย "ฝนคะนอง-ลมแรง"

พยากรณ์อากาศ 30 เมษายน กรมอุตุฯเปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัย ฝนคะนอง-ลมแรง

พยากรณ์อากาศ 30 เมษายน กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตแผนที่เสี่ยงภัยระดับสีเหลือง "ฝนตก-ลมกระโชกแรง" รวม 11 จังหวัด

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 67 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ 


ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 5 พ.ค. 67 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่


สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 30 เม.ย. – 5 พ.ค. 67 ลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง


ทั้งนี้ กรมอุตุฯ ได้พยากรณ์อากาศเปิดแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย พายุฝนคะนองและลมกระโชกแรง วันที่  3 0เมษายน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 1 พฤษภาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้


- พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง ระดับ (สีเหลือง) ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 


พยากรณ์อากาศ 30 เมษายน กรมอุตุฯเปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัย ฝนคะนอง-ลมแรง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง