TNN คาดการณ์อากาศเดือนพ.ค. รอยต่อฤดูร้อนเข้าฤดูฝน

TNN

Earth

คาดการณ์อากาศเดือนพ.ค. รอยต่อฤดูร้อนเข้าฤดูฝน

คาดการณ์อากาศเดือนพ.ค. รอยต่อฤดูร้อนเข้าฤดูฝน

“กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าเดือนพฤษภาคมอากาศจะแปรปรวน เพราะจะเป็นเดือนที่เปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน”

สำหรับเดือนนี้ อากาศในครึ่งแรกของเดือนจะยังคงร้อนอบอ้าวทั่วไป และมักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนได้บ่อยครั้ง และในบางครั้งอาจมีลูกเห็บตกได้ด้วย จากอิทธิพลของความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือน ซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะลดลงและมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้น โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศมาเลเซียได้เลื่อนขี้นมาพาดผ่านภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทยตามลำดับ นอกจากนี้อาจมีพายุไซโคลนก่อตัวในทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศได้ด้วย ซึ่งจะทำให้ด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลาง รวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น สำหรับภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก จะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร สำหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแรกที่จะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าเดือนนี้ ปริมาณฝนจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 และนี่การคาดการณ์สภาพอากาศตลอดทั้งเดือนนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง