TNN อากาศร้อนจัด! นักวิชาการ ชี้ไทยร้อนถึงมิถุนายน จับตา 8 จังหวัดอนาคตจะถึง 49 องศาฯ

TNN

Earth

อากาศร้อนจัด! นักวิชาการ ชี้ไทยร้อนถึงมิถุนายน จับตา 8 จังหวัดอนาคตจะถึง 49 องศาฯ

อากาศร้อนจัด! นักวิชาการ ชี้ไทยร้อนถึงมิถุนายน จับตา 8 จังหวัดอนาคตจะถึง 49 องศาฯ

รศ.เสรี เตือนอนาคตไทยจะเจออุณหภูมิความร้อนสูงถึง 49 องศา โดยจับตา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ส่วนฤดูฝนในปีนี้ เบื้องต้นประเมินว่าฝนจะมาล่าช้า และตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

รศ.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)  กล่าวถึง สถานการณ์ความร้อนที่เกิดขึ้น มาจากสภาวะโลกร้อนและสถานการณ์เอลนีโญ่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันตั้งแต่ปลายปี 2566 แต่เนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญ่ปัจจุบันอ่อนกำลังลงไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  ปัจจัยที่ทำให้มีอุณหภูมิร้อนขึ้น ณ ขณะนี้ คือ สภาวะโลกร้อน ที่กำลังส่งผลให้อุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 1.5 - 1.8 องศาฯ


ส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องเจอสถานการณ์ความร้อน และแล้งไปจนถึงมิถุนายน โดยราวกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นกลาง แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ความเป็นกลางอิทธิพลจะยังมีอยู่ ส่งผลให้ฝนล่าช้า ตกน้อยกว่าปกติในช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน หลังจากนั้น จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติกลางเดือนกรกฎาคมและหลังกรกฎาคมจะเข้าสู่ปลายฝน


โดยนักวิชาการระบุว่า พื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง ประมาณ 44 องศา สาเหตุมากจากลมใต้ที่พัดผ่านมายังอ่าวไทย แต่มาไม่ถึงภาคเหนือ หลายพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างจึง ทำให้อากาศร้อนจัด พร้อมจับตาในอนาคต มีพื้นที่ 8 จังหวัดที่อุณหภูมิอาจจะสูงถึง 49 องศา ในอีก 60 ปีข้างหน้า เช่น จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์


นอกจากนี้ ยังประเมิณสถานการณ์ฝนปี 67 ว่า จะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมา แต่จะมีฝนตกยาวไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นแล้วเล็กน้อย โดยจากการคาดการณ์ร่องมรสุมจะส่งผลดีกับภาคใต้และภาคกลางยกเว้นภาคเหนือตอนบนและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่อาจจะมีฝนกว่าปีที่ผ่าน ซึ่งทั้งสองพื้นที่นี้ มีแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในปี 2568ดังนั้นเกษตรกรจะต้องเลื่อนวางแผนการเพาะปลูกออกไปในช่วงกลางกรกฎาคม เพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิต โดยเฉพาะข้าวนาปี


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง