TNN 17-23 เม.ย. ร้อนจัดต่อเนื่อง คาดปลายเม.ย. ลมเปลี่ยนทิศ มีฝนตกช่วยคลายร้อน

TNN

Earth

17-23 เม.ย. ร้อนจัดต่อเนื่อง คาดปลายเม.ย. ลมเปลี่ยนทิศ มีฝนตกช่วยคลายร้อน

17-23 เม.ย. ร้อนจัดต่อเนื่อง คาดปลายเม.ย. ลมเปลี่ยนทิศ มีฝนตกช่วยคลายร้อน

เตือน 17-23 เม.ย. ร้อนจัดต่อเนื่องมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง จากนั้น 24-26 เม.ย. ลมเริ่มเปลี่ยนทิศ จะมีฝนเพิ่มขึ้น

นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เผยว่าสภาพอากาศช่วงระหว่างวันที่ 17-23 เม.ย.67 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ ลมเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกพัดปกคลุม ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน ยังต้องระวังพายุฤดูร้อน และระวังโรคที่มากับอากาศร้อน 


จากนั้นคาดการณ์ในช่วงระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.67 ทิศทางลมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้ ลมตะวันออกเฉียงใต้ จะส่งผลทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นบ้างบริเวณภาคอีสาน (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ภายใต้สถานการณ์ปรากฎการณ์เอลนีโญกำลังปานกลาง ซึ่งทำให้สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนแปลงไป ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ)


ที่มา: เฟซบุ๊ก Somkuan Tonjan


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง