TNN คนไทยร้อนทั้งแผ่นดิน ยอดใช้ไฟพุ่งทุบสถิติ 2 วันติด

TNN

Earth

คนไทยร้อนทั้งแผ่นดิน ยอดใช้ไฟพุ่งทุบสถิติ 2 วันติด

คนไทยร้อนทั้งแผ่นดิน  ยอดใช้ไฟพุ่งทุบสถิติ 2 วันติด

แค่เริ่มเข้าสู่เดือนเมษายน การใช้ไฟฟ้าของไทยทุบสถิติต่อเนื่อง 2 วันติด ล่าสุดวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยขยับขึ้นสูงสุดในปีน้ อยู่ที่ 33ม827 เมกะวัตต์ ถือเป็นรอบที่ 4 แล้วของปีนี้ที่ไฟพีกแตะ 30,000 เมกกะวัตต์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า ว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567  เวลา 20.50 น. การใช้ไฟฟ้าของไทยขยับขึ้นสูงสุด (ไฟพีก) ในปีนี้ ที่ 33,827 เมกะวัตต์ ทุบสถิติเดิมของเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 33,340.1 เมกะวัตต์ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่ 4 ในรอบปี 2567 แล้วที่ไฟพีกแตะ 30,000 เมกกะวัตต์


โดยไฟพีกครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.26 น. ที่ 30,849 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมมา 1,997 เมกะวัตต์ และครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 19.47 น. ที่ 32,704 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากไฟพีกครั้งแรกประมาณ 1,854 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม พีกของประเทศ เคยสูงสุดในปีที่แล้ว วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ที่ 34,130 เมกะวัตต์ ช่วงเวลา 21.41 น.  


ทั้งนี้ การประมาณการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานชาติ (สนพ.) คาดว่า ค่าไฟพีกในปีนี้อาจจะเกิดราวเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ที่ประมาณ 35,000-36,000 เมกะวัตต์ รวมถึงประเมินว่าปี 2567 จะมีแนวโน้มการใช้ไฟอยู่ที่ 210,170 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.1 จากปี 2566 พร้อมเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าอาจจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มจากการใช้ไฟเพิ่มแม้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยไม่ได้ปรับขึ้นก็ตาม โดยค่าไฟบ้านเป็นอัตราก้าวหน้า ยิ่งใช้มากค่าไฟต่อหน่วยในฐานที่สูงก็จะขยับเพิ่มขึ้น


ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง