TNN คาด 8 เมษายน 2567 อากาศร้อนที่สุด หลายพื้นที่อุณหภูมิพุ่งกว่า 40 องศาฯ

TNN

Earth

คาด 8 เมษายน 2567 อากาศร้อนที่สุด หลายพื้นที่อุณหภูมิพุ่งกว่า 40 องศาฯ

คาด 8 เมษายน 2567 อากาศร้อนที่สุด หลายพื้นที่อุณหภูมิพุ่งกว่า 40 องศาฯ

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสภาพภูมิอากาศ คาด 8 เมษายน 2567 เป็นวันที่อากาศร้อนที่สุด อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 40 องศาฯ หลายพื้นที่

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เผยแพร่ข้อมูลทางเฟซบุ๊ก รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ระบุว่า เฉลยจังหวัดในอนาคตที่จะร้อนที่สุดในประเทศไทย มาไขคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ IPCC ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ประธานกรรมการบริหาร Futuretales LAB, MQDC


ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายนนี้ อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 40 องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ และคาดว่าวันที่ 8 เมษายนนี้  จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดก่อนสงกรานต์ปีนี้ อุณหภูมิช่วงสงกรานต์จะลดลงมาเล็กน้อย และอาจจะเพิ่มขึ้นหลังสงกรานต์ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป จะเห็นว่าพื้นที่จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดในปัจจุบัน คือ จ.สุโขทัย และจะเป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดในอนาคตด้วย (ร้อนสุดขีดทั้งจังหวัด 49.01 องศาเซลเซียส อีก 60 ปีข้างหน้า) 


จากข้อมูลกรมอุตุฯในอดีต จ.สุโขทัยเคยมีอุณหภูมิสูงที่สุด (44.5 องศาเซลเซียส ) เป็นลำดับที่ 3 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และเป็นลำดับที่ 6 (44 องศาเซลเซียส ) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559


สำหรับจังหวัดที่จะมีอุณหภูมิสูงสุดในอนาคตรองลงมาตามลำดับในภาคกลาง คือ จ. พิจิตร (48.74 องศาเซลเซียส) จ. ชัยนาท (48.48 องศาเซลเซียส) จ. นครสวรรค์ (48.08 องศาเซลเซียส ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม (47.85องศาเซลเซียส)  จ.ขอนแก่น (47.58 องศาเซลเซียส) จ.ร้อยเอ็ด (47.56 องศาเซลเซียส ) จ.นครราชสีมา(46.19 องศาเซลเซียส) ในภาคเหนือ จ.ลำปาง (47.19 องศาเซลเซียส) จ. ลำพูน (47.13 องศาเซลเซียส) 


ส่วนพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  จะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 44.90 องศาเซลเซียส  ผลกระทบที่จะตามมาคือภัยคุกคามที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับได้ คลื่นความร้อน-ภัยแล้ง-ฝนตกหนัก-น้ำท่วม-น้ำทะเลหนุนสูง ทุกภาคส่วนธุรกิจ สังคมเมือง และชนบทจะได้รับผลกระทบมากน้อย ในช่วงเวลาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมโดยไม่ประมาทภาพจาก Getty Images

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง