TNN "เขื่อนปราณบุรี" เจอภัยแล้ง หลังปริมาณน้ำเหลืออยู่ร้อยละ 29

TNN

Earth

"เขื่อนปราณบุรี" เจอภัยแล้ง หลังปริมาณน้ำเหลืออยู่ร้อยละ 29

เขื่อนปราณบุรี เจอภัยแล้ง  หลังปริมาณน้ำเหลืออยู่ร้อยละ 29

"เขื่อนปราณบุรี" จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจอปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเหลืออยู่เพียงร้อยละ 29 ทำให้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน จิตอาสาและชาวบ้านช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ

สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรี เหลืออยู่เพียงร้อยละ 29 ทำให้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน จิตอาสาและชาวบ้าน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในการผลิตประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาสถานการณ์น้ำขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง บริเวณแม่น้ำเหนือเขื่อนปราณบุรี บ้านกระทุ่น ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี  หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว ทั้ง 6 หมู่บ้าน

เขื่อนปราณบุรี เจอภัยแล้ง  หลังปริมาณน้ำเหลืออยู่ร้อยละ 29

ภาพปริมาณน้ำเขื่อนปราณบุรี ลดลงเหลืออยู่เพียงร้อยละ 29  

ล่าสุดนายกานต์ โพธิ์ดอกไม้ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรี เหลืออยู่เพียงร้อยละ 29 เท่านั้น คาดว่าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ รวมไปถึงช่วยเหลือทางด้านการเกษตรจนถึงฤดูฝนในเดือนสิงหาคม  ภัยแล้งคาดว่าน่าจะหนักกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีฝนตกลงมาเหนือเขื่อนน้อย เก็บน้ำได้ประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถ้ามีฝนตกลงมาเร็วเราอาจจะผ่านพ้นกันไปได้ ซึ่งการเตรียมการรับมือภัยแล้ง ทางกรมได้สั่งเตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องจักรกลและเครื่องมือต่างๆ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถแบคโฮ เครื่องสูบน้ำระยะไกล ถ้าหากชาวบ้านบริเวณใดเดือดร้อน อยากให้เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดก็แจ้งความประสงค์เข้ามาได้ ทางชลประทานยินดีและพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

เขื่อนปราณบุรี เจอภัยแล้ง  หลังปริมาณน้ำเหลืออยู่ร้อยละ 29

ภาพเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน จิตอาสาและชาวบ้าน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในการผลิตประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ที่มา: ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง