TNN เที่ยวคลายร้อนกับสายน้ำเย็นฉ่ำ ที่ "สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว"

TNN

Earth

เที่ยวคลายร้อนกับสายน้ำเย็นฉ่ำ ที่ "สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว"

เที่ยวคลายร้อนกับสายน้ำเย็นฉ่ำ ที่ สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว

ช่วยเที่ยวคลายร้อนไปกับธารน้ำไหลที่ “สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว” จังหวัดชัยภูมิ

ฤดูร้อนนี้ ใครที่กำลังวางแผนหาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนคลายร้อน TNN EARTH แนะนำ “ธารสายน้ำไหล” ที่ผุดขึ้นมาจากซอกหินภายใต้พื้นดินที่สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว จังหวัดชัยภูมิ 


สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปในด้านการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา และด้านของการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมสวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว โดยเฉพาะน้องๆนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญมากๆในการเรียนรู้และการปฏิบัติตัวการเป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าใช้พื้นที่อนุรักษ์ฯในอนาคต

เที่ยวคลายร้อนกับสายน้ำเย็นฉ่ำ ที่ สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว

สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว จังหวัดชัยภูมิ “ธารสายน้ำไหล” เย็นฉ่ำรับหน้าร้อน


บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น รวมถึงสายน้ำที่เย็นสบาย เป็นแหล่งคลายร้อนให้แก่ผู้คน ชาวอำเภอคอนสาร และแขกที่แวะไปมา มาอย่างยาวนาน


เที่ยวคลายร้อนกับสายน้ำเย็นฉ่ำ ที่ สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว

ประชาชนต่างหนีร้อนมาเล่นน้ำเย็นฉ่ำที่สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว 


สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว เชิญชวนนักท่องเที่ยงทุกเพศทุกวัย เข้ามาใช้บริการท่องเที่ยว และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป


ที่มา: ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง