TNN คาด “เอลนีโญ” ใกล้เปลี่ยนสู่ “ลานีญา” ทำปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย

TNN

Earth

คาด “เอลนีโญ” ใกล้เปลี่ยนสู่ “ลานีญา” ทำปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย

คาด “เอลนีโญ” ใกล้เปลี่ยนสู่ “ลานีญา” ทำปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เกาะติดสถานการณ์น้ำ วางแผนรับมือช่วง “เอลนีโญ” เปลี่ยนสู่ “ลานีญา”

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ เริ่มอ่อนกำลังลง และจะเข้าสู่ภาวะลานีญา ตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ย ประเมินว่าปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 8 ดังนั้น สทนช. จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 เพื่อรองรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น


สำหรับสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอีก 2 เดือนข้างหน้า จากผลของสภาวะลานีญา จึงมีมติพิจารณาให้ปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในช่วงเดือนมีนาคม ให้เหมาะสม เพราะลำน้ำชีท้ายเขื่อนยังมีปริมาณน้อย และยังส่งผลดีต่อเกษตรกรในพื้นที่


ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนร่วมกันในการเตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง เช่น การปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก ก่อนเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูง รวมทั้งการเตรียมแผนกำหนดช่วงเวลาการสูบน้ำและลดกำลังผลิต


สำหรับสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ใช้โครงข่ายน้ำร่วมกับการทำการตกลงแลกเปลี่ยนเกณฑ์การใช้น้ำร่วมกัน ส่งผลให้ทางภาคตะวันออกมีน้ำเพียงพอต่อทุกกิจกรรมใช้น้ำตลอดฤดูแล้งนี้   


ขณะที่สถานการณ์น้ำในภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน จึงได้มีมติปรับเพิ่มการระบายเพื่อช่วยผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีน อีกทั้งเสริมปริมาณน้ำต้นทุนให้ลุ่มเจ้าพระยาด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง