TNN online น้ำท่วมล่าสุด 5 ตุลาคม ยังประสบภัย 4 จังหวัด กระทบ 13,209 ครัวเรือน

TNN ONLINE

Earth

น้ำท่วมล่าสุด 5 ตุลาคม ยังประสบภัย 4 จังหวัด กระทบ 13,209 ครัวเรือน

น้ำท่วมล่าสุด 5 ตุลาคม ยังประสบภัย 4 จังหวัด กระทบ 13,209 ครัวเรือน

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 15 อำเภอ 66 ตำบล 379 หมู่บ้าน 13,209 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 15 อำเภอ 66 ตำบล 379 หมู่บ้าน 13,209 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2566 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 28 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย น่าน ตาก กำแพงเพชร แพร่ เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา อุดรธานี ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก ตราด กาญจนบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สตูล และยะลา รวมจำนวน 96 อำเภอ 347 ตำบล 1,600 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,140 ครัวเรือน 


โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และตราด รวม 15 อำเภอ 66 ตำบล 379 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับผลกระทบ 13,209 ครัวเรือน รายละเอียด ดังนี้


-ตาก เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ สามเงา และบ้านตาก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,737 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง


-กาฬสินธุ์ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ เมืองกาฬสินธุ์ ร่องคำ ฆ้องชัย ยางตลาด กมลาไสย สามชัย ท่าคันโท หนองกุงศรี สหัสขันธ์ และห้วยเม็ก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 55 ตำบล 322 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,065 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง


-อุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ เมืองอุบลราชธานี และวารินชำราบ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,407 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง


-ตราด เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลง


ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป


ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ  แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

ภาพจาก ปภ.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง