TNN online "ภาวะเอลนีโญ" ทำไทยแล้งถึงปี 67

TNN ONLINE

Earth

"ภาวะเอลนีโญ" ทำไทยแล้งถึงปี 67

ภาวะเอลนีโญ ทำไทยแล้งถึงปี 67

“ปีนี้ทั่วโลกเผชิญกับปรากฏารณ์เอลนีโญ บางพื้นที่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วม ในขณะที่บางพื้นที่ก็เผชิญกับความร้อนและแห้งแล้งที่รุนแรงผิดปกติ”

ทางองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NOAA) ให้ข้อมูลว่า ทั่วโลกเผชิญกับอากาศร้อนทำสถิติสูงสุด โดย ก.ค. 66 เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ด้วยกันในรอบ 174 ปี! และเป็นครั้งแรกที่อุณหภูมิพื้นผิวโลกในเดือน ก.ค. สูงเกินค่าเฉลี่ยในศตวรรษที่ 20 ถึง 1.0°C!! และอุณหภูมิผิวน้ำทะเล (Ocean) ร้อนที่สุดเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ด้วยกันในรอบ 174 ปี! โดยเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 0.99°C ส่วนอุณหภูมิพื้นดิน (Land) ก็ร้อนที่สุดเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ด้วยกันในรอบ 174 ปี! โดยเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 1.40°C ทางด้าน รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร ให้ข้อมูลว่าเอลนีโญจะลากยาวถึง ก.ค. 67 โดยจะทำจุดสูงสุดช่วง ธ.ค.66 ส่วนฝนจะลดลงเร็วกว่าเดิม เขื่อนหลักภาคเหนือและกลางลุ้นน้ำเข้าเขื่อนเหนื่อยขึ้นกว่าเดิม ช่วง ต.ค.-ธ.ค.66 ฝนจะน้อยกว่าปกติในภาคเหนือ กลาง และใต้ตอนบน ขณะที่ใต้ตอนล่างฝนจะน้อยช่วง พ.ย.66-ก.พ.67 ดังนั้นต้องเตรียมรับมือกับเอลนีโญในระดับรุนแรงด้วยความไม่ประมาท ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันกักเก็บน้ำในฤดูฝนนี้ให้มากที่สุด เพราะขณะนี้บ้านเราเหลือน้ำเหลือน้อย แต่ต้องเผชิญกับภัยแล้งที่คาดว่าจะไม่ธรรมดาและอาจยาวนานไปถึงปีหน้า

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง