TNN online โลกร้อนทำเฮอริเคนในแอตแลนติกเพิ่มขึ้น

TNN ONLINE

Earth

โลกร้อนทำเฮอริเคนในแอตแลนติกเพิ่มขึ้น

โลกร้อนทำเฮอริเคนในแอตแลนติกเพิ่มขึ้น

หน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหรัฐได้ประเมินฤดูเฮอริเคนแอตแลนติกปีนี้ใหม่ พบว่าปีนี้มีแนวโน้มที่พายุจะก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเพิ่มมากขึ้น คาดว่าปีนี้พบการก่อตัวประมาณ 14-21 ลูกซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ

องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ประเมินการก่อตัวของพายุบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกใหม่ พบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พายุจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้น เนื่องจากปีนี้เป็นปีเอลนีโญ ประกอบกับภาวะโลกร้อนในปัจจุบันทำให้อุณหภูมิของพื้นผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรสูงขึ้น โดยเฉพาะทางฝั่งแอตแลนติก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2540 ซึ่งปีนั้นเป็นปีเอลนีโญเช่นกัน จะเห็นว่าแตกต่างกันมากและปีนี้อุณหภูมิของมหาสมุทรอุ่นขึ้นจนน่าตกใจ โดยจากการคาดการณ์ล่าสุดพบว่า ปีนี้บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกจะพบการก่อตัวของพายุประมาณ 14-21 ลูก สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่พบประมาณ 14 ลูกโดยในจำนวนนี้ 6-11 ลูกอาจทวีกำลังแรงกลายเป็นเฮอริเคน และอาจจะมีเฮอริเคนขนาดใหญ่ระดับ 3 ขึ้นไป ประมาณ 2-5 ลูก ในปีนี้เลยทีเดียว ซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนมากที่สุดพื้นที่แรกก็คือสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นประเทศที่พบว่ามีพายุที่ก่อตัวบริเวณแอตแลนติกขึ้นฝั่งมากที่สุด โดยในรอบ 48 ปีที่ผ่านมามีพายุขึ้นฝั่งถึง 132 ลูก ตามมาด้วยหมู่เกาะบริเวณทะเลแคริบเบียน บริเวณภูมิภาคอเมริกากลาง แคนาดา และยุโรปตามลำดับ นี่เป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของมหาสมุทรอุ่นขึ้น และเป็นตัวเร่งทำให้เกิดพายุได้ง่ายขึ้น

ข่าวแนะนำ