TNN online เตือนไทยตอนบนเหลือเวลา “ฝนตก” อีกแค่ 45 วัน กรมอุตุฯชี้แจงแล้ว!

TNN ONLINE

Earth

เตือนไทยตอนบนเหลือเวลา “ฝนตก” อีกแค่ 45 วัน กรมอุตุฯชี้แจงแล้ว!

เตือนไทยตอนบนเหลือเวลา “ฝนตก” อีกแค่ 45 วัน กรมอุตุฯชี้แจงแล้ว!

เตือนไทยตอนบนเหลือช่วงเวลา “ฝนตก” อีกแค่ 45 วัน กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงปนระเด็นนี้แล้ว

จากกรณีมีการเผยแพร่ข่าวสาร  “เรื่องประเทศไทยตอนบนจะเหลือฤดูฝนเพียง 45 วัน ” กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้แล้วพบว่า  เป็นข้อมูลเท็จ


วันนี้ ( 7 ก.ย. 66 ) จากประเด็นดังกล่าวมี ผู้โพสต์เตือนว่า ประเทศไทยตอนบนจะเหลือฤดูฝนเพียง 45 วัน ทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดั งกล่าวเป็นข่าวที่ไม่ได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งประเทศไทยตอนบนไม่ได้เหลือฤดูฝนเพียง 45 วัน แต่อย่างใด โดยช่วงปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน ช่วงต้นฤดูหนาว ฝนประเทศไทยตอนบนยังไม่หมดตามที่ถูกกล่าวอ้าง

สำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน กันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คาดว่า ปริมาณฝนรวมของประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ยกเว้นบริเวณภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยเฉลี่ยรายเดือนแล้วคาดการณ์ไว้ว่า


1.เดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่าง ๆ 


2.เดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่าง ๆ 


3.เดือนพฤศจิกายน ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้จะมีปริมาณต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่าง ๆ


ข้อมูลจาก :  ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

 ภาพจาก  AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง