TNN online ธารน้ำแข็งหิมาลัยละลายเร็ว เสี่ยงภัยพิบัติที่คาดเดาไม่ได้

TNN ONLINE

Earth

ธารน้ำแข็งหิมาลัยละลายเร็ว เสี่ยงภัยพิบัติที่คาดเดาไม่ได้

ธารน้ำแข็งหิมาลัยละลายเร็ว เสี่ยงภัยพิบัติที่คาดเดาไม่ได้

มีรายงานพบว่า ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยกำลังละลายในอัตราที่เร็วกว่าที่เคยสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้อาจเกิดภัยพิบัติที่คาดเดาไม่ได้ในอนาคต

ศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการ หรือไอซิมอด ซึ่งตั้งอยู่ในเนปาล ระบุว่า ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาฮินดูกูช และเทือกเขาหิมาลัย ละลายเร็วขึ้นร้อยละ 65 ระหว่างปี 2554-2564 เมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษก่อนหน้า และจากแนวโน้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในตอนนี้ ธารน้ำแข็งดังกล่าวอาจหายไปมากถึง ร้อยละ 80 ของปริมาณในปัจจุบัน ภายในสิ้นศตวรรษนี้ด้วย พร้อมได้ออกคำเตือนว่า อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และหิมะถล่มในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้ หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังไม่ลดลงมากพอ รายงานของไอซิมอดคาดการณ์ว่า ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยจะละลายหายไป ร้อยละ 33-50 ของปริมาณเดิมภายในปี 2643 หรืออีกประมาณ 77 ปีข้างหน้า และหากอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 3 องศาเซลเซียส ธารน้ำแข็งบริเวณเทือกเขาหิมาลัยจะละลายมากถึงร้อยละ 75 และหากอุณหภูมิสูงขึ้น 4 องศาเซลเซียสจะธารน้ำแข็งจะลาลายเพิ่มเป็นร้อยละ 80 นับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่ 21ธารน้ำแข็งต่างๆบนเทือกเขาหิมาลัยได้ละลายเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงสองเท่า จนทำให้เกิดการสูญเสียน้ำแข็งประมาณ 1 ฟุตครึ่งในแต่ละปี การละลายอย่างรวดเร็วของของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างเช่น ธารน้ำแข็งถล่ม เกิดน้ำทะลัก แต่ยังส่งผลกระทบต่อการบริโภค และการใช้น้ำของประชาชนหลายร้อยล้านคนอีกด้วย

ข่าวแนะนำ