TNN online ฝนตกหนัก! เตือน 20 จังหวัดเสี่ยง "น้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม" 15-20 ก.ค.นี้

TNN ONLINE

Earth

ฝนตกหนัก! เตือน 20 จังหวัดเสี่ยง "น้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม" 15-20 ก.ค.นี้

ฝนตกหนัก! เตือน 20 จังหวัดเสี่ยง น้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม 15-20 ก.ค.นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยง "น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม" ช่วง 15 – 20 กรกฎาคม 2566

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยง "น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม" ช่วง 15 – 20 กรกฎาคม 2566

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ  ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์พบพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และพื้นที่ชุมชนเมือง ที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทัน ในช่วงวันที่ 15 – 20 ก.ค. 2566


พื้นที่ได้รับผลกระทบ


ภาคเหนือ จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ 


-จังหวัดเชียงราย (อำเภอแม่สาย และแม่จัน) จังหวัดน่าน (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปัว และเชียงกลาง) 


-จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่สะเรียง ขุนยวม ปางมะผ้า ปาย และสบเมย) 


-จังหวัดตาก (อำเภอแม่ระมาด แม่สอด พบพระ ท่าสองยาง และอุ้มผาง) 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ 


-จังหวัดหนองคาย (อำเภอเมืองหนองคาย) 


-จังหวัดบึงกาฬ (อำเภอเซกา และบึงโขงหลง)


-จังหวัดสกลนคร (อำเภอโคกศรีสุพรรณ) 


-จังหวัดร้อยเอ็ด (อำเภอเสลภูมิ และโพนทอง) 


-จังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอบุณฑริก) 


ภาคตะวันออก จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ 


-จังหวัดระยอง (อำเภอเขาชะเมา และแกลง) 


-จังหวัดจันทบุรี (อำเภอเมืองจันทบุรี ขลุง เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ มะขาม และแก่งหางแมว) 


-จังหวัดตราด (อำเภอเมืองตราด บ่อไร่ เกาะช้าง และเกาะกูด) 


ภาคใต้ จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ 


-จังหวัดชุมพร (อำเภอพะโต๊ะ) 


-จังหวัดระนอง (อำเภอเมืองระนอง สุขสำราญ และกะเปอร์) 


-จังหวัดพังงา (อำเภอกะปง คุระบุรี ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า และท้ายเหมือง) 


-จังหวัดภูเก็ต (อำเภอเมืองภูเก็ต กะทู้ และถลาง) 


-จังหวัดกระบี่ (อำเภอเมืองกระบี่ เกาะลันตา คลองท่อม เหนือคลอง และอ่าวลึก) 


-จังหวัดตรัง (อำเภอเมืองตรัง กันตัง ห้วยยอด และปะเหลียน) 


-จังหวัดสตูล (อำเภอทุ่งหว้า มะนัง ท่าแพ และควนกาหลง) 


-จังหวัดพัทลุง (อำเภอเมืองพัทลุง ป่าบอน และควนขนุน) 


-จังหวัดนราธิวาส (อำเภอระแงะ)


ผลการดำเนินงานตาม 12 มาตรการ รองรับฤดูฝน ปี 2566


นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนมาตรการที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
ของทางน้ำ ในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน ณ วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ กอนช. และได้ติดตามฝนคาดการณ์ระบบ ONEMAP พบว่า ในช่วงเดือน ส.ค.นี้ จะมีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้น


และได้ออกประกาศ กอนช. ฉบับที่ 9/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 15-20 ก.ค. 66 ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ได้ดำเนินการสำรวจวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีน โดยเฉพาะผักตบชวาที่มักจะแพร่ขยายพันธุ์และกระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการระบายน้ำในช่วงที่เกิดน้ำหลาก ทั้งในแม่น้ำสายหลักและจุดเชื่อมโยงกับแม่น้ำสายรองด้วย เพื่อนำไปสู่การวางแผนการกำจัดวัชพืชและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ป้องกันปัญหาวัชพืชกีดขวางการระบายของน้ำและบรรเทาปัญหา น้ำล้นตลิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปฝนตกหนัก! เตือน 20 จังหวัดเสี่ยง น้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม 15-20 ก.ค.นี้ ภาพจาก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

 ที่มา กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ภาพจาก AFP


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง