TNN online อุตุฯโลกเตือน! รับมือ "ร้อนจัด-สภาพอากาศสุดขั้ว" ในไม่กี่เดือนข้างหน้า

TNN ONLINE

Earth

อุตุฯโลกเตือน! รับมือ "ร้อนจัด-สภาพอากาศสุดขั้ว" ในไม่กี่เดือนข้างหน้า

อุตุฯโลกเตือน! รับมือ ร้อนจัด-สภาพอากาศสุดขั้ว ในไม่กี่เดือนข้างหน้า

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ประกาศปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” เริ่มขึ้นแล้ว ขอให้ทั่วโลกเตรียมรับมือผลกระทบจากอุณหภูมิทำสถิติสูงสุด และสภาพอากาศสุดขั้วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ประกาศปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” เริ่มขึ้นแล้ว ขอให้ทั่วโลกเตรียมรับมือผลกระทบจากอุณหภูมิทำสถิติสูงสุด และสภาพอากาศสุดขั้วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า


ศาสตราจารย์ เพตเตรี ทาลาส เลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  ออกมาระบุว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มขึ้นแล้ว และเพิ่มโอกาสมากยิ่งขึ้นที่จะส่งผลให้อุณหภูมิทำสถิติสูงสุด และอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ของโลกและในมหาสมุทร การประกาศเตือนครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณให้รัฐบาลทั่วโลกเตรียมมาตรการจำกัดผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบนิเวศ และเศรษฐกิจ นอกจากนี้เพื่อรักษาชีวิตและความเป็นอยู่ รัฐบาลต้องติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า และเตรียมรับมือกับสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มมากขึ้นในปีนี้


เกณฑ์ที่ใช้วัดว่า เอลนีโญเริ่มขึ้นแล้ว คือ อุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเขตร้อน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 0.5 องศาเซลเซียส จากค่าเฉลี่ยระยะยาว ปรากฏการณ์มักมีระยะเวลา 9-12 เดือน และเกิดขึ้นทุก 2-7 ปี


องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งแรกในรอบ 7 ปีครั้งนี้ บวกกับการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้โลกร้อนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อาจทำให้ปี 2566 หรือ 2567 ทำสถิติเป็นปีที่ร้อนที่สุดแทนที่ปี 2559 โดยมีโอกาสมากถึง ร้อยละ 90 ที่เอลนีโญจะดำเนินต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ด้วยความรุนแรงระดับปานกลาง และอุณหภูมิของมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้น เอลนีโญจะทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในตอนใต้ของอเมริกาใต้ ตอนใต้ของสหรัฐฯ และบริเวณฮอร์น ออฟ แอฟริกา หรือ แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ และอเมริกากลาง


ทั้งนี้ เอลนีโญอาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรง คลื่นความร้อน และไฟป่าในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย บางส่วนของเอเชียใต้ //อเมริกากลาง และตอนเหนือของอเมริกาใต้ ขณะเดียวกันอาจเกิดพายุไซโคลนร้ายแรงในมหาสมุทรแปซิฟิก และการฟอกขาวเป็นบริเวณกว้างของแนวปะการังที่เปราะบาง
ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง