TNN online แผ่นดินไหวแม่ฮ่องสอน ขนาด 3.4 กรมทรัพยากรธรณี เผยแล้วเกิดจากอะไร?

TNN ONLINE

Earth

แผ่นดินไหวแม่ฮ่องสอน ขนาด 3.4 กรมทรัพยากรธรณี เผยแล้วเกิดจากอะไร?

แผ่นดินไหวแม่ฮ่องสอน ขนาด 3.4 กรมทรัพยากรธรณี เผยแล้วเกิดจากอะไร?

กรมทรัพยากรธรณี เผยสาเหตุเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.4 ที่ "แม่ฮ่องสอน" เกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหง ที่มีการวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ บริเวณใกล้ชายแดนประเทศเมียนมา

กรมทรัพยากรธรณี เผยสาเหตุเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.4 ที่ "แม่ฮ่องสอน" เกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหง ที่มีการวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ บริเวณใกล้ชายแดนประเทศเมียนมา


วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.44 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.4 จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก (Minor) ที่ระดับความลึก 1 กิโลเมตร บริเวณตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ละติจูด 19.656 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.413 องศาตะวันออก 


สาเหตุแผ่นดินไหว


เกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหง ที่มีการวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ บริเวณใกล้ชายแดนประเทศเมียนมา จากอำเภอเวียงแหง ถึงอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติ (Normal fault) 


ผลกระทบ


เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าว พบว่ายังไม่มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว และยังไม่มีรายงานความเสียหาย


แผ่นดินไหวแม่ฮ่องสอน ขนาด 3.4 กรมทรัพยากรธรณี เผยแล้วเกิดจากอะไร? ภาพจาก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

 ภาพ กรมอุตุฯ/ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง