TNN online กระบวนการรีไซเคิลก่อให้เกิด “ไมโครพลาสติก” จำนวนมหาศาล ออกสู่สิ่งแวดล้อม

TNN ONLINE

Earth

กระบวนการรีไซเคิลก่อให้เกิด “ไมโครพลาสติก” จำนวนมหาศาล ออกสู่สิ่งแวดล้อม

กระบวนการรีไซเคิลก่อให้เกิด “ไมโครพลาสติก” จำนวนมหาศาล ออกสู่สิ่งแวดล้อม

Environment: กระบวนการรีไซเคิลก่อให้เกิด “ไมโครพลาสติก” จำนวนมหาศาลออกสู่สิ่งแวดล้อม

ผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Hazardous Material Advances ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการรีไซเคิลในโรงงานปล่อยไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมมากถึง 2,933 เมตริกตันต่อปี การรีไซเคิลได้รับการส่งเสริมจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มจำนวนขึ้น แต่ผลการศึกษาพบว่าการรีไซเคิลกลับก่อให้เกิดไมโครพลาสติกจำนวนมาก


ทีมนักวิจัยเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานรีไซเคิลแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรเพื่อตรวจสอบทั้งก่อนและหลังการติดตั้งระบบกรองน้ำของโรงงาน และพบว่ามีไมโครพลาสติกอยู่ในน้ำถึง 13% ของจำนวนขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล เมื่อผ่านระบบกรองน้ำแล้วความเข้มข้นของไมโครพลาสติกลดลงเหลือประมาณ 6% หรือการปล่อยน้ำเสียแต่ละลูกบาศก์เมตรอาจจะมีอนุภาคไมโครพลาสติกได้ถึง 7.5หมื่นล้านชิ้น โดยอนุภาคส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์เม็ดเลือดแดง และกว่า 80% ของอนุภาคไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน


นอกจากนี้ยังมีการตรวจพบไมโครพลาสติกในอากาศบริเวณรอบโรงงานสูงถึง 61% เป็นอนุภาคขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนนั้นยังเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยของมนุษย์อีกด้วย_____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN Earth

Website : https://bit.ly/3MXvq5I 

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง