TNN online อัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่น "มาวาร์" เคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์ กระทบไทยหรือไม่?

TNN ONLINE

Earth

อัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่น "มาวาร์" เคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์ กระทบไทยหรือไม่?

อัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่น มาวาร์ เคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์ กระทบไทยหรือไม่?

อัปเดตล่าสุด เส้นทางพายุไต้ฝุ่น "มาวาร์" เคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์ มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยหรือไม่?

อัปเดตล่าสุด เส้นทางพายุไต้ฝุ่น "มาวาร์" เคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์ มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยหรือไม่?


กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่น "มาวาร์ (MAWAR)" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก จาก RSMC โตเกียว ECMWF และ JTWC : พายุนี้ยังแรง เนื่องจากยังอยู่ในทะเล อุณหภูมิน้ำทะเลในระยะนี้อุ่นขึ้น  กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือ (ห่างจากกรุงมนิลาประมาณ 2000 กม.)  

คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณหัวเกาะลูซอล ประเทศฟิลิปปินส์ ราววันที่ 28 -30 พ.ค.66 และจะเคลื่อนตัวโค้งกลับไปทางเกาะไต้หวันต่อไป 

พายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทย เพียงแต่จะดึงดูดให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้น  (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ใช้เป็นแนวทางในการติดตามและตัดสินใจ)


อัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่น มาวาร์ เคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์ กระทบไทยหรือไม่?

อัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่น มาวาร์ เคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์ กระทบไทยหรือไม่?


อัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่น มาวาร์ เคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์ กระทบไทยหรือไม่?ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง