TNN online เช็กด่วน! "ดัชนีความร้อน" 3-5 พฤษภาคม 2566 พื้นที่ไหน? ทะลุ 50 องศาฯ

TNN ONLINE

Earth

เช็กด่วน! "ดัชนีความร้อน" 3-5 พฤษภาคม 2566 พื้นที่ไหน? ทะลุ 50 องศาฯ

เช็กด่วน! ดัชนีความร้อน 3-5 พฤษภาคม 2566 พื้นที่ไหน? ทะลุ 50 องศาฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา "ดัชนีความร้อน" รายวัน 3-5 พฤษภาคม 2566 พื้นที่ไหน? ทะลุ 50 องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตราย

กรมอุตุนิยมวิทยา "ดัชนีความร้อน" รายวัน 3-5 พฤษภาคม 2566 พื้นที่ไหน? ทะลุ 50 องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตราย


กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานคาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 3 - 5 พฤษภาคม 2566


การคาดการณ์ค่าดัชนีความร้อนวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้


- ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 44.1 องศาเซลเซียส

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 43.8 องศาเซลเซียส

- ภาคกลาง บางนา กทม. ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 47.9 องศาเซลเซียส

- ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 50.5 องศาเซลเซียส

- ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 51.7 องศาเซลเซียส


การคาดการณ์ค่าดัชนีความร้อนวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้


- ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 44.1 องศาเซลเซียส

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 44.4 องศาเซลเซียส

- ภาคกลาง บางนา กทม. ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 49.6 องศาเซลเซียส

- ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 51.4 องศาเซลเซียส

- ภาคใต้ จ.ภูเก็ต ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 50.9 องศาเซลเซียส


การคาดการณ์ค่าดัชนีความร้อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้


- ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 49.6 องศาเซลเซียส

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 46.4 องศาเซลเซียส

- ภาคกลาง บางนา กทม. ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 53.0 องศาเซลเซียส

- ภาคตะวันออก สัตหีบ จ.ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 52.1 องศาเซลเซียส

- ภาคใต้ จ.ภูเก็ต ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 52.7 องศาเซลเซียส


ตารางแสดงค่าดัชนีความร้อนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ข้อมูลจากกรมอนามัย)


ระดับเฝ้าระวัง 27-31.9 องศาเซลเซียส 

ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ อ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัวจากการสัมผัสความร้อนออกกำลังกาย หรือ ใช้แรงงานท่ามกลางอากาศที่ร้อน


ระดับเตือนภัย 32-40.9 องศาเซลเซียส 

ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ เกิดอาการตะคริวจากความร้อนและอาจเกิดอาการเพลียแดด หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน


ระดับอันตราย 41-53.9 องศาเซลเซียส 

ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ตะคริวที่น่อง ต้นขา หน้าท้อง หรือไหล่ ทำให้ปวดท้องเกร็ง มีอาการเพลียแดด และอาจเกิดภาวะลมแดดได้หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน


ระดับอันตรายมากมากกว่า 54 องศาเซลเซียส 

ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ เกิดภาวะลมแดด (Heat Stroke)


ดัชนีความร้อน คือ อุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้น ว่า อากาศร้อนเป็นอย่างไร หรือ อุณหภูมิที่ปรากฎในขณะนั้นเป็นเช่นไร โดยค่าดัชนีความร้อนนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อระความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับ ผลกระทบจากความร้อนได้


คำแนะนำสุขภาพ สังเกตอาการตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรลดเลิกกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นควรสวมหมวก แว่นกันแดด สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี หากทำงานกลางแจ้งควรทำงานเป็นกลุ่ม หลีกเลี่ยงดื่มชา กาแฟ สุรา น้ำอัดลม ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อย สำคัญ เตรียมเบอร์โทรศัพท์ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ 1669


เช็กด่วน! ดัชนีความร้อน 3-5 พฤษภาคม 2566 พื้นที่ไหน? ทะลุ 50 องศาฯ



ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง