TNN online ปีนี้ประเทศไทยยังไม่มีโอกาสเกิด “คลื่นความร้อน”

TNN ONLINE

Earth

ปีนี้ประเทศไทยยังไม่มีโอกาสเกิด “คลื่นความร้อน”

ปีนี้ประเทศไทยยังไม่มีโอกาสเกิด “คลื่นความร้อน”

Weather: กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงปีนี้ประเทศไทยยังไม่มีโอกาสเกิด “คลื่นความร้อน” แต่อาจเกิดขึ้นได้ในปีหน้า เพราะเป็นปีที่ก้าวเข้าสู่ปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” อย่างเต็มรูปแบบ ส่วนค่าดัชนีความร้อนสูงสุดวันนี้ บางนา และจังหวัดชลบุรี จะทะลุระดับ 50 องศาเซลเซียส

จากกรณีที่มีสื่อต่างๆ แสดงความกังวลว่าจะเกิด ปรากฎการณ์ "คลื่นความร้อน" ขึ้นในประเทศไทย   นางสาว ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้อธิบายว่า "คลื่นความร้อน" คือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิปกติถึง 5 องศาเซลเซียส และเกิดขึ้นติดต่อกันเกิน 5 วันขึ้นไป ตามการนิยามขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 


โดยในระยะนี้อาจจะเกิด "คลื่นความร้อน" ได้ในต่างประเทศ แต่สำหรับในประเทศนั้นที่ผ่านโดยกรมอุตุฯได้มีการติดตามสภาพอากาศตามสถานีวัดทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด โดยพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงสุดแตะ 44.6 องศาเซลเซียส  อยู่ที่จังหวัดตาก แต่ไมได้เป็น "คลื่นความร้อน" โดยเกิดขึ้นเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดเท่านั้น ส่วนใหญ่ปรากฏการณ์คลื่นความร้อนจะเจอในแถบ ยุโรบ อินเดีย ปากีสถาน


อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา บอกอีกว่า แม้ว่าปีนี้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนจัด แต่จะยังไม่เผชิญกับภาวะ "คลื่นความร้อน" เนื่องจาก ยังเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื่นเข้ามาช่วยจึงทำให้เกิดฝนตก ดังนั้นโอกาสที่ประเทศไทยจะเจอกับ "คลื่นความร้อน" ในปีนี้จึงน้อยมากหรือแทบจะไม่เจอเลย แต่ในปีหน้าประเทศไทยมีโอกาสที่จะเจอภาวะคลื่นความร้อน เนื่องจากจะเป็นปีที่ก้าวเข้าสู่ปรากฏการณ์ เอลนิโญ อย่างเต็มรูปแบบ   


นอกจากนี้พบว่าปีนี้สถานการณ์อุณหภูมิสูงสุด มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น จากเดิมที่จะพบได้เฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน แต่ปีนี้ได้ขยายตัวลงมาถึงบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนบน และฤดูร้อน ก็จะยาวนานขึ้น  ส่วนฤดูฝนจะมาช้าลงกว่าปกติประมาณ 1 สัปดาห์


ส่วนในวันนี้ (26 เม.ย.) คาดหมายค่าดัชนีความร้อนยังสูงขึ้นอยู่ในระดับอันตรายและอันตรายมาก ประกอบด้วย ภาคเหนืออยู่ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์  47.2 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  42.8 องศาเซลเซียส ภาคกลาง ที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 51.8 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 52  องศาเซลเซียส และภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต 53.9 องศาเซลเซียส_____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I 

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง