TNN online เลือกตั้ง 2566 “รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช” กูรูรักษ์โลก ฝากถึงรัฐบาลใหม่

TNN ONLINE

Earth

เลือกตั้ง 2566 “รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช” กูรูรักษ์โลก ฝากถึงรัฐบาลใหม่

เลือกตั้ง 2566  “รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช” กูรูรักษ์โลก ฝากถึงรัฐบาลใหม่

“รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช” ชี้ปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขด่วน 3 เรื่องหลักๆ สิ่งแวดล้อม มลพิษ และระบบนิเวศ เพื่อความยั่งยืน

รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร พร้อมเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไทย เรียกร้องให้รัฐบาลหันมาใส่ใจเรื่องมลพิษทางอากาศ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระบบนิเวศที่มีการเสื่อมโทรม จากอันดับที่ 108 ถอยลงมา 30 อันดับ พร้อมฝากรัฐบาลชุดใหม่ไม่ควรเน้นเฉพาะการบังคับให้ปฏิบัติตาม แต่ควรจะมีการเพิ่มมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น ทำความเข้าใจกับวิถีชีวิตของเกษตรกร หรือของชาวบ้านเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


TNN Earth จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กูรูด้านสิ่งแวดล้อมสื่อสารปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ ผ่านคอลัมน์ “กูรูรักษ์โลกฝากรัฐบาลใหม่” โดย EP.2 จะพาไปติดตามความเห็นของรศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร 

 


_____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I

Youtube :https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง