TNN online เช็กด่วน "ภาคอีสาน" ฝนจะตก 10 วันรวด กรมอุตุฯชี้แจงแล้ว?

TNN ONLINE

Earth

เช็กด่วน "ภาคอีสาน" ฝนจะตก 10 วันรวด กรมอุตุฯชี้แจงแล้ว?

เช็กด่วน ภาคอีสาน ฝนจะตก 10 วันรวด กรมอุตุฯชี้แจงแล้ว?

พยากรณ์อากาศ เตือน ภาคอีสานฝนจะตก 10 วันรวด ตั้งแต่ 19 – 29 มีนาคม 2566 จริงหรือ ล่าสุดกรมอุตุฯชี้แจงแล้ว

พยากรณ์อากาศ เตือน ภาคอีสานฝนจะตก 10 วันรวด ตั้งแต่ 19 – 29 มีนาคม 2566 จริงหรือ ล่าสุดกรมอุตุฯชี้แจงแล้ว


จากกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปที่ระบุว่า ภาคอีสานฝนจะตก 10 วันรวด ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 มีนาคม 2566 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปลอม ซึ่งฝนไม่ได้ตกในภาคอีสาน 10 วันรวดแต่อย่างใด


ทั้งนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบนแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน


ดังนั้นขอประชาชนอย่าแชร์หรือส่งต่อข่าวลือนี้ และให้ติดตามข่าว พยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกขึ้นในสังคม และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพื่อเติม สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th, Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา Application Thai weather สายด่วน 1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)


บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปลอม ซึ่งฝนไม่ได้ตกในภาคอีสาน 10 วันรวดแต่อย่างใด แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนคาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 จากกรมอุตุฯมีรายละเอียดดังนี้


ภาคเหนือ


ในช่วงวันที่ 16 - 17 และ 20 – 22 มี.ค. 66 มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส 

ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 19 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ในช่วงวันที่ 16 - 18 มี.ค. 66 มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 22 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.


ภาคกลาง


ในช่วงวันที่ 16 - 19 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่  อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 22 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 


ภาคตะวันออก


ในช่วงวันที่ 16 - 18 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 22 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40  ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร


ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)


มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 17 - 22 มี.ค. 66 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส


ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)


มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20  ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส


กรุงเทพและปริมณฑล


ในช่วงวันที่ 16 - 19 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 22 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ที่มา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม / กรมอุตุฯ

แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง