TNN online "พยากรณ์อากาศเดือนมีนาคม 2566" อากาศร้อนจัดช่วงไหน-อุณหภูมิสูงสุดกี่องศาฯ

TNN ONLINE

Earth

"พยากรณ์อากาศเดือนมีนาคม 2566" อากาศร้อนจัดช่วงไหน-อุณหภูมิสูงสุดกี่องศาฯ

พยากรณ์อากาศเดือนมีนาคม 2566 อากาศร้อนจัดช่วงไหน-อุณหภูมิสูงสุดกี่องศาฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา "พยากรณ์อากาศเดือนมีนาคม 2566" อากาศร้อนจัดช่วงไหน-อุณหภูมิสูงสุดกี่องศาเซลเซียส และยังมีฝนตกหรือไม่

กรมอุตุนิยมวิทยา "พยากรณ์อากาศเดือนมีนาคม 2566" ไทยเข้าสู่ฤดูร้อนช่วงไหน-อุณหภูมิสูงสุดกี่องศาเซลเซียส และยังมีฝนตกหรือไม่

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศเดือนมีนาคม 2566 บริเวณประเทศไทยตอนบน ช่วงครึ่งแรกของเดือน จะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ จากนั้น จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงที่สุด 40 - 43 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก แต่จะมีฝนตกลงมาในบางช่วง 

ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ เนื่องจาก จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับในช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ 

สำหรับบริเวณภาคใต้ จะมีอากาศร้อนบางแห่งในบางวัน กับจะมีฝนร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน เนื่องจากจะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

เดือนมีนาคมนี้คาดว่า ประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย 2566 

ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า จะเริ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะช้ากว่าปกติประมาณ 1 - 2 สัปดาห์และจะสิ้นสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และจะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน สลับกับจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบนประมาณ 35.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจะใกล้เคียงกับค่าปกติ(ค่าปกติ 35.4 องศาเซลเซียส) แต่จะสูงกว่าปีที่แล้ว (ช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ.2565 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.0 องศาเซลเซียส) และปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ

ข้อควรระวัง ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี มักจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่ง ซึ่งสภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้

ส่วนปริมาณฝนที่ตกนั้น มีไม่เพียงพอกับความต้องการในหลายพื้นที่ ทั้งด้านอุปโภคและบริโภค รวมทั้งด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน 

ดังนั้นประชาชนจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเตรียมการป้องกันสภาวะดังกล่าว

คาดหมายอากาศรายภาคมีนาคม 2566

ภาคเหนือ 

ช่วงครึ่งแรกของเดือนจะมีอากาศร้อน เป็นระยะๆ จากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปและมีอากาศจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงที่สุด 40–43 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงครึ่งแรกของเดือนจะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ จากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปและมีอากาศจัดในหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 43 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้

ภาคกลาง

ครึ่งแรกของเดือนจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ จากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมีอากาศจัดหลายพื้นที่ โดยเฉพาะตอนบนของภาค อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 43 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ใน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้

ภาคตะวันออก

ช่วงแรกจะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ จากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมีอากาศจัดบางวันทางตอนบนของภาค อุณหภูมิสูงที่สุด 42 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ ทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ  30 - 40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ครึ่งแรกของเดือนจะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ จากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป กับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง