TNN online (คลิป) “โมเดอร์นา”ชุดแรกถึงไทยวันนี้ อภ.กระจายวัคซีนตามสัดส่วน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) “โมเดอร์นา”ชุดแรกถึงไทยวันนี้ อภ.กระจายวัคซีนตามสัดส่วน

(คลิป) “โมเดอร์นา”ชุดแรกถึงไทยวันนี้ อภ.กระจายวัคซีนตามสัดส่วน

วันนี้ 1 พฤศจิกายน วัคซีน โมเดอร์นา จำนวน 5 แสน 6 หมื่นโดสแรก ถึงประเทศไทยแล้ว ซึ่งองค์การเภสัชกรรม และ โรงพยาบาลเอกชน จะถ่ายทอดสดการรับมอบที่สนามบินสุวรรณภูมิ และส่งมอบตัวอย่างวัคซีนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิต จากนั้นจะกระจายวัคซีน ให้ สภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลเอกชน ที่สั่งซื้อตามสัดส่วน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง