TNN online เช็กที่นี่! เปิด 6 ขั้นตอนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำเข้าไทยแบบไม่กักตัว

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่! เปิด 6 ขั้นตอนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำเข้าไทยแบบไม่กักตัว

เช็กที่นี่! เปิด 6 ขั้นตอนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำเข้าไทยแบบไม่กักตัว

รัฐบาลเปิด 6 ขั้นตอนแนวทางรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำเข้าไทยแบบไม่กักตัว ย้ำต้องหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน มีใบรับรองแพทย์ไม่พบเชื้อโควิด

วันนี้ (22ต.ค.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางการรับนักเดินทางแบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ สำหรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ และประเทศที่มีผลต่อเศรษฐกิจสูงตามแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 

มีเงื่อนไขหลักๆ ใน 6 ขั้นตอน ได้แก่

1.นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศที่กำหนดทางอากาศ กรณีมาจากกลุ่มประเทศอื่น ให้พำนักในประเทศที่กำหนดอย่างน้อย 21 วัน

2.มีเอกสาร หรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือกรณีเคยติดเชื้อ และได้รับวัคซีน 1 เข็มในช่วง 3 เดือนหลังติดเชื้อ (เป็นประเทศที่กระทรวงต่างประเทศตรวจสอบว่าใบรับรองการติดเชื้อแบบเป็นทางการ) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง ยกเว้นผู้มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน และเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง

3.มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่พบเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง กรณีตรวจพบการติดเชื้อ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อมาก่อนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และทำประกันสุขภาพอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

4.มีใบจองที่พักโรงแรม อาจเป็นสถานกักกันที่ที่ทางราชการกำหนด (AQ, OQ, AHQ) หรือโรงแรมที่เป็น SHA+ ที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการสำหรับตรวจหาเชื้อในวันแรกที่มาถึง โดยรวมค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR

5.เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน โหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะ (ภาษาอังกฤษ) เดินทางโดยรถที่จัดไว้โดยมีการกำกับการเดินทาง เพื่อเข้าพักตามโรงแรมที่จองไว้ รพ.คู่ปฏิบัติการทำการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ในวันที่ 0-1 โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและต้องอยู่ในโรงแรม จนได้รับผลการตรวจอย่างเป็นทางการ

6.เมื่อผลการตรวจหาเชื้อ ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางได้ตามความต้องการ และจะพักในโรงแรมที่จองและจ่ายเงินไว้แล้วล่วงหน้า หรือกลับไปพักที่บ้าน (กรณีมีที่พำนักในไทย) ก็ได้ โดยโรงแรมจะแนะนำให้สังเกตอาการอย่างน้อย 7 วัน หากมีอาการให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลใกล้ที่พัก หรือตรวจ ATK ที่โรงแรม หากพบเชื้อรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

นายธนกร กล่าวว่า สนามบินที่ปัจจุบันมีการบินระหว่างประเทศอยู่แล้ว ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (มีเที่ยวบิน Charter เท่านั้น) และ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (มีเที่ยวบิน Charter เท่านั้น) 

ส่วนสนามบินที่แจ้งความพร้อมแล้ว แต่ยังไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ซึ่งจะยืนยันในวันที่ 27 ต.ค.นี้

ททท.ได้ประมาณการแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลในวันที่ 1 พ.ย.2564 แบบไม่ต้องกักตัว จะทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลับมาฟี้นตัว โดยในไตรมาสที่ 4/2564 และไตรมาสที่ 1/2565 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะเติบโตในรูปแบบตัววี (V)

ปีหน้าจะมีรายได้ประมาณ 50% ของปี 62 ที่มีรายได้ 2 ล้านล้านบาท และมีรายได้เพิ่ม 80% ของปี 62 ในปี 66 และขอย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล

สำหรับรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่ได้รับอนุญาต มีจำนวน 46 รายชื่อ ได้แก่

1.ออสเตรเลีย 

2.ออสเตรีย 

3.บาห์เรน 

4.เบลเยียม 

5.ภูฏาน 

6.บรูไนดารุสซาลาม 

7.บัลแกเรีย 

8.กัมพูชา 

9.แคนาดา 

10. ชิลี 

11.จีน 

12.ไซปรัส 

13.สาธารณรัฐเช็ก 

14.เดนมาร์ก 

15.เอสโตเนีย 

16.ฟินแลนด์ 

17.ฝรั่งเศส 

18.เยอรมนี 

19.กรีซ 

20.ฮังการี 

21.ไอซ์แลนด์ 

22.ไอร์แลนด์ 

23.อิสราเอล 

24.อิตาลี 

25.ญี่ปุ่น 

26.ลัตเวีย 

27.ลิทัวเนีย 

28.มาเลเซีย 

29.มอลตา 

30.เนเธอร์แลนด์ 

31.นิวซีแลนด์ 

32.นอร์เวย์ 

33.โปแลนด์ 

34.โปรตุเกส 

35.กาตาร์ 

36.ซาอุดีอาระเบีย 

37.สิงคโปร์ 

38.สโลวีเนีย 

39.เกาหลีใต้ 

40.สเปน 

41.สวีเดน 

42.สวิตเซอร์แลนด์ 

43.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

44.สหราชอาณาจักร 

45.สหรัฐอเมริกา 

46.ฮ่องกงภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง