TNN ประกาศแล้ว! รายชื่อ46ประเทศ เข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวตามเงื่อนไขเปิดประเทศ

TNN

เกาะติด COVID-19

ประกาศแล้ว! รายชื่อ46ประเทศ เข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวตามเงื่อนไขเปิดประเทศ

ประกาศแล้ว! รายชื่อ46ประเทศ เข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวตามเงื่อนไขเปิดประเทศ

ศปก.กต.ประกาศแล้ว รายชื่อ 46 ประเทศและพื้นที่ต้นทางที่ได้รับอนุญาต เข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวตามเงื่อนไขเปิดประเทศ

วันนี้ (22ต.ค.64) นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) ได้ลงนามในประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (13) โดยระบุว่า 

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 172564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2564 

กำหนดให้ ศปก.กต.อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) ซึ่งหมายถึงผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภทดังกล่าวที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

สำหรับรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่ได้รับอนุญาต มีจำนวน 46 รายชื่อ ได้แก่ 

1.ออสเตรเลีย 

2.ออสเตรีย 

3.บาห์เรน 

4.เบลเยียม 

5.ภูฏาน 

6.บรูไนดารุสซาลาม 

7.บัลแกเรีย 

8.กัมพูชา 

9.แคนาดา 

10. ชิลี 

11.จีน 

12.ไซปรัส 

13.สาธารณรัฐเช็ก 

14.เดนมาร์ก 

15.เอสโตเนีย 

16.ฟินแลนด์ 

17.ฝรั่งเศส 

18.เยอรมนี 

19.กรีซ 

20.ฮังการี 

21.ไอซ์แลนด์ 

22.ไอร์แลนด์ 

23.อิสราเอล 

24.อิตาลี 

25.ญี่ปุ่น 

26.ลัตเวีย 

27.ลิทัวเนีย 

28.มาเลเซีย 

29.มอลตา 

30.เนเธอร์แลนด์ 

31.นิวซีแลนด์ 

32.นอร์เวย์ 

33.โปแลนด์ 

34.โปรตุเกส 

35.กาตาร์ 

36.ซาอุดีอาระเบีย 

37.สิงคโปร์ 

38.สโลวีเนีย 

39.เกาหลีใต้ 

40.สเปน 

41.สวีเดน 

42.สวิตเซอร์แลนด์ 

43.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

44.สหราชอาณาจักร 

45.สหรัฐอเมริกา 

46.ฮ่องกง


ประกาศแล้ว! รายชื่อ46ประเทศ เข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวตามเงื่อนไขเปิดประเทศ

ประกาศแล้ว! รายชื่อ46ประเทศ เข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวตามเงื่อนไขเปิดประเทศ

ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ

ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ