TNN online เช็กด่วน! ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมม.33 ม.39 ม.40 พร้อมรู้ไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยารอบ2

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมม.33 ม.39 ม.40 พร้อมรู้ไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยารอบ2

เช็กด่วน! ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมม.33 ม.39 ม.40 พร้อมรู้ไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยารอบ2

เช็กด่วน! ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 พร้อมรู้ไทม์ไลน์วันรับเงินเยียวยารอบ 2 เข้าบัญชีพร้อมเพย์

ภาพจากแฟ้มภาพ/ประกันสังคม

ความคืบหน้าการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ,39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในรอบที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม ได้จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ 40 ไปแล้วกว่า 10 ล้านคน ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายไปกว่าร้อยละ 98 

ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ธนาคารกับบัตรประชาชน โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้ทุก 5 วัน หรือ 7 วัน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ 

ส่วนกรณีมีผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ได้ไม่รับเงินเยียวยา สามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกรายละเอียด ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ 

นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม โดยสามารถยื่นได้ถึง 31 ตุลาคม 2564 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปเช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ที่ www.sso.go.th เพื่ออัปเดตวันโอนเงินเยียวยารอบ 2 จำนวน 2,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เคยได้รับสิทธิเยียวยาประกันสังคมจำนวน 2,500 บาท ในรอบแรกไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคมได้ เพื่อดูว่าจะได้รับเงินโอนเข้าพร้อมเพย์ในวันที่เท่าไหร่

ซึ่งวิธีตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 มีดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)

2.เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33

3.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด

4.กดตรวจสอบสิทธิรอบ 2 ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

สำหรับไทม์ไลน์การโอนจ่ายเงินเยียวยารอบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 20 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 24 ส.ค. 64 จำนวน 1,935,325 คน วงเงินคนละ 5,000 บาท

วันที่ 21 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบที่  2 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,164,382 คน  อีกคนละ 5,000 บาท

วันที่ 22 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน อีกคนละ 5,000 บาท

วันที่ 23 กันยายน 2564

โอนเงิน โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่เหลืออีกจำนวน 1,953,767 คน อีกคนละ 5,000 บาท

วันที่ 27 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน อีกคนละ 2,500 บาท

วันที่ 28 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,017,296 คน อีกคนละ 2,500 บาท

วันที่ 28 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 คน จะได้รับเยียวยา รวม 2 รอบ คนละ 10,000 บาท
เช็กด่วน! ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมม.33 ม.39 ม.40 พร้อมรู้ไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยารอบ2


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง