TNN online เปิดขั้นตอนเดินทางข้ามจังหวัด รถยนต์-เครื่องบิน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปถึงแล้วต้องทำอย่างไร?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดขั้นตอนเดินทางข้ามจังหวัด รถยนต์-เครื่องบิน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปถึงแล้วต้องทำอย่างไร?

เปิดขั้นตอนเดินทางข้ามจังหวัด รถยนต์-เครื่องบิน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปถึงแล้วต้องทำอย่างไร?

เปิดขั้นตอนเดินทางข้ามจังหวัด รถยนต์-เครื่องบิน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปถึงแล้วต้องทำอย่างไร?


ตามที่มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคบางส่วน ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้การขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้มให้สามารถดำเนินการ โดยกำหนดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 75% ของความผู้โดยสาร ของพาหนะแต่ละประเภท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป


ในส่วนของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเวลานี้ ก็ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวด ตามแนวทางการป้องกันโรคในทุกกรณีทุกโอกาส หรือ Universal Prevention และขอให้ติดตามข้อมูลก่อนการเดินทางว่าจังหวัดปลายทางที่จะเดินทางไปนั้นมีมาตรการป้องกันโรคอย่างไร ผู้เดินทางจากพื้นที่ต่างๆ จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร เนื่องจาก ศบค. ผ่อนคลายให้เกิดการเดินทางได้มากขึ้น แต่ทุกจังหวัดก็ยังมีมาตรการเฉพาะพื้นที่
เดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มต้องทำอย่างไร


1️. เช็กมาตรการการป้องกันโรค ของจังหวัดปลายทางให้ชัดเจน  สามารถโทรสอบถามได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดนั้นๆ หรือ สามารถสอบถามได้จาก ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในพื้นที่ที่ท่านต้องการไป 


2. โปรดเตรียมสารสำคัญประกอบการเดินทาง คือ  เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน โดยสามารถเปิดผ่านแอปพิเคชั่นจากโทรศัพท์มือถือได้  (ซิโนฟาร์ม ต้องฉีดครบ 2 เข็ม นานกว่า 14 วัน และแอสตร้าเซเนก้า ต้องฉีดอย่างน้อย 1 เข็ม นานกว่า 14 วัน)


3. หากระหว่างเดินทางมีด่านตรวจควบคุมโรค ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยสามารถยื่นเอกสารตามข้อที่ 2 ได้เลย เปิดขั้นตอนเดินทางข้ามจังหวัด รถยนต์-เครื่องบิน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปถึงแล้วต้องทำอย่างไร?

ภาพจาก TNN online

 

 4. ระหว่างทาง หากต้องการแวะยังจุดพักรถ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ไม่แวะพักนาน หรือ เดินช็อปปิ้ง  


5. เมื่อถึงยังจุดหมายปลายทางแล้ว  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กำนัน  เพื่อแสดงเอกสารตามข้อที่ 2 


อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดทุกรูปแบบเพื่อลดความเสี่ยง แต่หากไม่สามารถเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  ตามประกาศนี้  สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่ สามารถลงทะเบียนขออนุญาตเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านออนไลน์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ #หยุดเชื้อเพื่อชาติ https://covid-19.in.th แล้วกดลงทะเบียน

2.กด "ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วกด "ต่อไป"

3.กรอกข้อมูลทั้ง 3 ส่วน จนครบ ข้อมูลผู้เดินทาง ข้อมูลการเดินทาง และยืนยันข้อมูล

4.รับ QR Code เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ
เปิดขั้นตอนเดินทางข้ามจังหวัด รถยนต์-เครื่องบิน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปถึงแล้วต้องทำอย่างไร?

ภาพจาก TNN online

 

 


เปิดขั้นตอนเดินทางข้ามจังหวัด รถยนต์-เครื่องบิน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปถึงแล้วต้องทำอย่างไร?

ภาพจาก TNN online

 

 


การเดินทางข้ามจังหวัดผ่านสายการบิน

 

กรณีเดินทางข้ามจังหวัดด้วยเครื่องบินต้องตรวจสอบมาตรการของจังหวัดปลายทางให้ถี่ถ้วน สามารถตรวจสอบได้ที่ ศบค. กระทรวงมหาดไทย พร้อมเตรียมเอกสารที่จำเป็น ดังนี้


1. เอกสารยืนยันการเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์  (ฉีดครบ 2 เข็ม นานกว่า 14 วัน) หรือใบยืนยันการฉีดจากโรงพยาบาล หรือเอกสารยืนยันจากหมอพร้อม  (โชว์จากแอปพิเคชั่นหมอพร้อม)

2. เอกสารยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ATK หรือวิธีตรวจแบบ RT-PCR เท่านั้น

3. เอกสารแสดงหลักฐานการยกเว้น กรณีจังหวัดปลายทางต้องการ เช่น ใบหลักฐานผ่านการติดเชื้อไปแล้วไม่เกิน 90 วัน / หลักฐานผ่านการกักตัว เป็นต้นเปิดขั้นตอนเดินทางข้ามจังหวัด รถยนต์-เครื่องบิน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปถึงแล้วต้องทำอย่างไร? ภาพจาก หมอพร้อม

 

  


ข่าวแนะนำ