TNN online รวมช่องทางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา-แอสตร้าฯ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รวมช่องทางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา-แอสตร้าฯ

รวมช่องทางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา-แอสตร้าฯ

รวมช่องทางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา-แอสตร้าเซนเนก้า-สูตรไขว้ เช็กรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่นี่

ภาพโดย TNN ONLINE

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน) กำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18, 20-25 กันยายน 2564

ระบบจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code หรือ คลิก https://bit.ly/3n4yOT1

คำชี้แจง

1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน

3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ

4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้ กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด

5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS

6. กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์

7. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 06 5205 3686


รวมช่องทางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา-แอสตร้าฯ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เเละมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี  

ตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้

1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)*

2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป*

3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล*

4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ*

5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

เอกสารที่ต้องใช้แนบไฟล์ เช่น บัตรคนพิการ, บัตรผู้สูงอายุ, บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด, หนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น

*อบจ.ปทุมธานีขอตัดสิทธิ์บุคคลที่ลงทะเบียน แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด*

รวมช่องทางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา-แอสตร้าฯ


โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

รับวันละ 300 คิว เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า

วันที่ 13-17กันยายน 2564

เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.)

ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร

กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น

พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ

รวมช่องทางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา-แอสตร้าฯ


นนท์พร้อม

"นนท์พร้อม ready to work"  จัดฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18 - 59 ปี จำนวน 5,000 คน แบบรับวันนัดทันที !!!

วัคซีน Sinovac+AstraZeneca

สนามฉีด Chaengwattana Hall เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ วันที่ 22 กย. 64 

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20:00 น. 

https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/.../cont.../ready-to-work

สำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ เมื่อกดลิงค์ด้านบนเข้าสู่หน้า event "นนท์พร้อม ready to work" ให้กดปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนใหม่

สำหรับคนที่ลงทะเบียนเดิมในนนท์พร้อมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้กดปุ่มคลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ  เช็คยอมรับข้อกำหนดและยืนยันการลงทะเบียน และกดปุ่มยืนยันเพื่อรับนัดทันที

เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดแล้ว (ไม่มีการแจ้ง SMS) ดังนั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

รวมช่องทางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา-แอสตร้าฯ


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์(การุญเวชเดิม) เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca สำหรับ บุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 จำนวน 500 คน โดยจะต้องเป็นประชาชนคนไทย ถือสัญชาติไทย และมีเงื่อนไขดังนี้

- มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

- อยุ่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง (ให้นำประวัติการรักษามายืนยันในวันที่เข้ารับวัคซีน) 

- โรคหัวใจและหลอดเลือด

- โรคไตวายเรื้อรัง

- โรคหลอดเลือดสมอง

- โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

- โรคอ้วน

- โรคมะเร็ง

- หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและจะต้องนำสมุดฝากครรภ์มายืนยันในวันที่เข้ารับวัคซีน) 

เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 13 ก.ย.64 เวล 09.00 น.  ผ่านการสแกน QR CODE 

กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 27 ก.ย.- 1 ต.ค. 64 ( โดยจะแจ้งวันและเวลาฉีดวัคซีนผ่านทาง SMS ตามเบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ )

รวมช่องทางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา-แอสตร้าฯ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง