TNN online รีบด่วน! โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวทเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบด่วน! โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวทเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา

รีบด่วน! โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวทเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท เปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา รอบที่ 2 ราคาเข็มละ 1,650 บาท

วันนี้ (25ส.ค.64) โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวทเปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) รอบที่  2 (วัคซีนมาประมาณ ม.ค.-มี.ค. 65)

ราคาเข็มละ 1,650.- *รวมค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

จองวัคซีนทางเลือก  https://bpkconnect.com/ecommerce/vaccine

ตามที่ “รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย”และเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna ป้องกันโควิด-19 ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง คาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 ราคาเข็มละ 1,650 บาทต่อเข็ม ประกอบด้วยค่าวัคซีน ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลโรงพยาบาล 

วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA ฉีดในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป วิธีการฉีด ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

เหมาะสำหรับ 

1. สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนปกติครบโดสแล้วเกิน 3 เดือน บูสเตอร์ 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือน สามารถสั่งจอง 2 เข็มได้

2. กรณีท่านที่ฉีดวัคซีนไขว้ เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า สามารถใช้วัคซีน Moderna บูสเข็ม 3 ได้ หลังเข็ม 2 ครบ 3 เดือน 

3. ฉีดซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน สามารถฉีดวัคซีน Moderna เป็นเข็ม3 สำหรับบูสเตอร์ได้ 

4. ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า แล้ว 1 เข็ม ใช้ Moderna เป็นเข็ม 2 ได้ หลังฉีดเข็ม 1 ครบ 1-3 เดือน 

เงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบ2

1. ราคาวัคซีนเข็มละ 1,650 บาท จ่ายเต็มจำนวน

2. ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมประมาณเดือนมกราคม- มีนาคม 2565 และจะทำการนัดฉีดให้เร็วที่สุด

3. โรงพยาบาลจะนัดฉีดตามลำดับคิวให้สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อน เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด

4. ชำระค่าวัคซีนเต็มจำนวนในวันจองวัคซีน 

เงื่อนไขการคืนค่าจองวัคซีน

กรณีทาง รพ.ไม่ได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ทางรพ.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน แต่หากทางรพ.ได้รับวัคซีนมาแล้วท่านไม่สามารถมาฉีดได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน แต่ท่านสามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนครั้งนั้น


รีบด่วน! โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวทเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง