TNN online เช็กด่วน! ประกันสังคมม.39-ม.40 หากไม่ทำขั้นตอนนี้ อาจยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! ประกันสังคมม.39-ม.40 หากไม่ทำขั้นตอนนี้ อาจยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เช็กด่วน! ประกันสังคมม.39-ม.40 หากไม่ทำขั้นตอนนี้ อาจยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เช็กด่วน! ประกันสังคม แจ้งเตือนผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 หากไม่ทำขั้นตอนนี้ อาจยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

วันนี้ (22ส.ค.64) จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ เสนออนุมัติวงเงิน 33,471 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเป็นแรงงานอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ สัญชาติไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ใน 29 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบ

แบ่งออกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.4 ล้านคน และมาตรา 40 จำนวน 5.25 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 6,694,200 คน

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยารวม 2 เดือน โดย ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปทำรายละเอียดที่จะได้อีก 1 เดือน เสนอต่อการประชุมครม.ครั้งต่อไป

กลุ่ม 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

กลุ่ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

กลุ่ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง 

มาตรา 39 ในกลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด จะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้วันที่ 23 สิงหาคมนี้ 

ส่วนมาตรา 40 ในกลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด จะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้วันที่ 24-26 สิงหาคม ติดต่อกัน 3 วัน 

ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มได้ และจ่ายเงินภายในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ เพื่อมีสิทธิรับเงินเยียวยา

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39) หรือ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

2.เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน

3.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด

4.จากนั้นกดค้นหา

5.ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อย สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา อาจเกิดจากบัญชีพร้อมเพย์ไม่ได้เชื่อมกับบัตรประชาชนแต่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ หรือเป็นบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวมานาน จนถูกปิดไปแล้ว 

หากตกหล่น ให้ตรวจสอบสถานะบัญชีธนาคารของตน เชื่อมโยงระบบพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแล้วหรือยัง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง