TNN online เช็กสิทธิประกันสังคม www.sso.go.th ม.40 - ม.33 โอนเงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กสิทธิประกันสังคม www.sso.go.th ม.40 - ม.33 โอนเงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง

เช็กสิทธิประกันสังคม www.sso.go.th ม.40 - ม.33 โอนเงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง

เช็กสิทธิประกันสังคม www.sso.go.th ผู้ประกันตนม.40 -ม.33 มีไทม์ไลน์การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์วันไหนบ้าง

วันนี้ ( 12 ส.ค. 64 )จากกรณี สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. จะโอนเงินเยียวยาสืบเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 และ มาตรา 33  ทั้งนี้ ลูกจ้างและนายจ้างบุคคลธรรมดา จะรับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ สำหรับนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะได้รับผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้างที่แจ้งไว้ 

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินมีรายละเอียดดังนี้ 

1.ลูกจ้างมาตรา 33 ในกลุ่ม 10 จังหวัด 

ทำการโอนติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-6 สิงหาคม โอนไปแล้ว 2.4 ล้านคน

2.ลูกจ้างมาตรา 33 ในกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด 

ทำการโอนวันที่ 9 สิงหาคม โอนไปแล้ว 1.9 แสนคน

3.ลูกจ้างมาตรา 33 ในกลุ่มเพิ่มมา 16 จังหวัด 

ทำการโอนวันที่ 24 สิงหาคม มีลูกจ้างประมาณ 403,000 คน และนายจ้าง 30,000 รายที่มีสิทธิ

4.นายจ้างมาตรา 33 ในกลุ่ม 10 จังหวัด

เริ่มทำการโอนวันที่ 10 สิงหาคม

6.กลุ่มตกหล่น มาตรา 33 ในกลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด 

โอนให้ทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะครบ

7.แรงงานอิสระมาตรา 39 และ 40 ในกลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด 

จะทำการโอนวันที่ 24 สิงหาคม

 8.แรงงานอิสระมาตรา 40 ในกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด 

ให้โอกาสสมัครเป็นผู้ประกันตนเพิ่ม และต้องจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 สิงหาคม

9.กลุ่มทบทวนสิทธิ ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 9 กิจการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม

หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จะนำเข้าระบบประกันสังคม และทยอยโอนเงินให้ทุกวันศุกร์

10 .กลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด 

ทุกมาตรา รับเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน จะนำเข้า ครม.เพื่อพิจารณา

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ได้ผ่านเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ https://www.sso.go.th/eform_news/

ข่าวแนะนำ