TNN online ครม.ไฟเขียวเยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ครม.ไฟเขียวเยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

ครม.ไฟเขียวเยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

ครม.อนุมัติกรอบวงเงิน 15,027 ล้านบาท เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ใน 9 ประเภทกิจการ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

วันนี้ (27ก.ค.64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวน 15,027.686 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,522.99 ล้านบาท จากเดิม 13,504.696 ล้านบาท 

โดยเพิ่มจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ซึ่งพื้นที่ 3 จังหวัดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประมาณการจำนวนนายจ้างและผู้ประกันนมาตรา 33 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะขี้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรอบวงเงิน 15,027.686 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินช่วยเหลือให้แก่นายจ้างในระบบประกันสังคมใน 9 ประเภทกิจการ ใน 13 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 7,238.631 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทยที่เป็นลูกจ้างในกิจการของนายจ้างตามคุณสมบัติ จำนวน 7,789.055 ล้านบาท ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง