TNN online เริ่มเที่ยงวันนี้ โรงพยาบาลศิริราชเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เริ่มเที่ยงวันนี้ โรงพยาบาลศิริราชเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

เริ่มเที่ยงวันนี้ โรงพยาบาลศิริราชเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

เริ่มเที่ยงวันนี้ โรงพยาบาลศิริราชเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect แบบยังไม่กำหนดวัน

วันนี้ (20ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลศิริราชจะเปิดให้มีการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบยังไม่กำหนดวันฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19  ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. โดยชนิดของวัคซีนที่ฉีด วันและเวลาที่ฉีด ขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีน (ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้) 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราชจะแจ้งชนิดวัคซีนวันและเวลาที่ฉีดวัคซีนให้ทราบในภายหลัง ผ่านทางประกาศของโรงพยาบาลศิริราช แอปพลิเคชัน Siriraj Connect แอปพลิเคชันหมอพร้อม และช่องทางอื่น ๆ ตามลำดับคิวฉีดวัคซีนที่ท่านจองไว้ (โปรดเก็บหมายเลขการจองไว้ตรวจสอบ) โดยขึ้นกับความพร้อมของแต่ละช่องทางเริ่มเที่ยงวันนี้ โรงพยาบาลศิริราชเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง