ตรวจสอบสิทธิที่นี่ เยียวยาประกันสังคม ม.33 www.sso.go.th รับสูงสุด 10,000 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ตรวจสอบสิทธิที่นี่ เยียวยาประกันสังคม ม.33 www.sso.go.th รับสูงสุด 10,000 บาท

ตรวจสอบสิทธิที่นี่ เยียวยาประกันสังคม ม.33 www.sso.go.th  รับสูงสุด 10,000 บาท

ตรวจสอบสิทธิที่นี่ เยียวยาประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ผ่าน www.sso.go.th รับสูงสุด 10,000 บาท

จากกรณีที่รัฐบาล ได้ประกาศมาตรการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา


ครอบคลุมประเภทกิจการรวม 9 สาขา (จากเดิม 4 กิจการ ) ได้แก่


(1) ก่อสร้าง

(2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

(3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

(4) กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด


เพิ่ม 5 หมวดกิจกรรม ได้แก่


(5) ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์

(6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

(7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

(8) กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

(9) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร


ผู้ประกันตนมาตรา 33


-นายจ้างและผู้ประกอบการ (เฉพาะ 9 กิจการเท่านั้น) รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน


-ลูกจ้าง (เฉพาะ 9 กิจการเท่านั้น) จ่ายเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คนล่าสุด www.sso.go.th ของ สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตนนายจ้างและลูกจ้างสามารถตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยาแล้ว โดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 คลิกที่นี่ตรวจสอบสิทธิที่นี่ เยียวยาประกันสังคม ม.33 www.sso.go.th  รับ 10,000 บาท

ข่าวแนะนำ